Gallery : สมาคมฯชวนร่วมกิจกรรม CSR โดยได้นำเงินจากผู้บริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไปทำการซ่อมแซมปรับปรุงโรงเรียน

โรงเรียนวัดกระทุ่มปี จังหวัดสิงห์บุรี (2012-09-03 )   Back