ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามชนิดของเรือ

Accommodation, Work Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 10  10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Total

10,678.00 3,401.00 10,528.00
   

Average

  10 10,678.00 3,401.00 10,528.00

AHT

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  0.00 478.00 1,595.00

2

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

3

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00
   

Total

3,550.00 1,842.00 6,143.00
   

Average

  10 1,183.33 614.00 2,047.67

AHTS

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

2

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

3

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

4

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

5

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

6

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

7

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

8

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

9

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

10

SC VICTOR  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,385.00 503.00 1,678.00

11

SC EMERAL  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,410.70 441.00 1,470.00
   

Total

16,917.70 6,080.00 20,276.00
   

Average

  7 1,537.97 552.73 1,843.27

Asphalt Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 18  2,058.00 457.00 1,523.00

2

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 11  3,619.00 1,083.00 3,609.00

3

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

4

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,485.00 1,268.00 4,225.00

5

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00

6

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  3,851.00 1,058.00 3,525.00

7

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  7,146.00 1,811.00 6,035.00

8

MT.TASCO 1  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 25  4,685.00 1,219.00 4,063.00

9

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 26  1,589.62 373.00 1,350.00

10

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 28  1,283.00 335.00 981.00

11

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00
   

Total

50,161.94 12,859.00 42,709.00
   

Average

  15 4,560.18 1,169.00 3,882.64

Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

LOveGISTIC9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  11,455.00 1,483.00 1,946.00

2

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 0.00 1,072.00
   

Total

11,455.00 1,483.00 3,018.00
   

Average

  23 5,727.50 741.50 1,509.00

Black Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  2,409.00 639.00 1,344.00

2

V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  5,469.00 1,540.00 3,547.00

3

V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  5,578.00 1,526.00 3,629.00
   

Total

13,456.00 3,705.00 8,520.00
   

Average

  17 4,485.33 1,235.00 2,840.00

Bulk Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00

2

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  18,596.00 6,343.00 11,474.00

3

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  27,881.00 9,904.00 17,066.00

4

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,573.00 6,343.00 11,474.00

5

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  27,079.00 9,303.00 16,285.00

6

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,733.00 10,816.00 21,093.00

7

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,720.00 10,816.00 21,093.00

8

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,485.00 6,343.00 11,474.00

9

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,486.00 6,343.00 11,474.00

10

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,462.00 6,343.00 11,474.00

11

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,484.00 9,829.00 17,429.00

12

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 44  16,922.00 6,488.00 10,334.00

13

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00

14

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00

15

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  28,364.00 10,452.00 16,761.00

16

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  30,162.50 10,297.00 19,891.00

17

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,699.00 10,378.00 19,799.00

18

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  23,720.00 8,741.00 14,430.00

19

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  26,472.00 9,568.00 15,932.00

20

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  28,442.00 9,829.00 17,431.00

21

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  29,870.00 10,748.00 17,951.00

22

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 29  28,583.00 10,435.00 16,725.00

23

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,732.00 8,741.00 14,431.00

24

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,290.00 9,064.00 18,302.00

25

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,724.00 8,741.00 14,431.00

26

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,415.00 10,452.00 16,766.00

27

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,646.00 9,914.00 17,879.00

28

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 14  54,170.00 16,720.00 31,196.00
   

Total

822,310.50 282,263.00 502,353.00
   

Average

  21 29,368.23 10,080.82 17,941.18

Car and Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 19  0.00 672.00 2,241.00

2

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 708.00 961.00

3

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 37  0.00 698.00 1,099.00

4

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 571.00 1,076.00

5

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 30  0.00 270.00 815.00

6

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 949.00 1,759.00

7

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 26  0.00 529.00 1,141.00
   

Total

0.00 4,397.00 9,092.00
   

Average

  31 0.00 628.14 1,298.86

Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 11  7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Total

7,124.87 2,032.00 5,683.00
   

Average

  11 7,124.87 2,032.00 5,683.00

Clean Product

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

2

V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 31  2,971.00 852.00 1,846.00

3

V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,464.00 658.00 1,350.00

4

V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  1,568.00 426.00 1,074.00

5

V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,816.00 799.00 1,730.00

6

V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.00 678.00 1,477.00

7

V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

8

V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

9

V.L.21  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  5,676.00 1,455.00 3,660.00

10

V.L.22  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00
   

Total

27,875.00 7,767.00 17,601.00
   

Average

  14 2,787.50 776.70 1,760.10

Clean Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 26  2,203.71 601.00 1,253.00

2

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,089.72 519.00 1,368.00

3

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,523.81 772.00 1,408.00

4

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 22  6,523.00 2,075.00 3,993.00
   

Total

13,340.24 3,967.00 8,022.00
   

Average

  26 3,335.06 991.75 2,005.50

Clean Tanker,Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 37  519.40 265.56 390.53
   

Total

519.40 265.56 390.53
   

Average

  37 519.40 265.56 390.53

Container

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

2

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 26  1,300.00 421.80 670.48

3

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

4

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

5

ANAN BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

6

BANI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

7

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

8

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  21,813.30 7,477.00 15,533.00

9

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  15,152.00 4,736.00 11,079.00

10

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

11

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

12

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

13

URA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,805.00 11,523.00 24,955.00

14

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,300.00 11,523.00 24,955.00

15

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

16

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

17

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

18

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

19

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

20

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

21

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

22

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 2,300.00 788.00 1,760.00

23

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

24

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

25

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00

26

NP JOY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

27

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

28

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

29

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

30

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

31

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00
   

Total

263,598.38 89,406.20 195,041.92
   

Average

  16 8,503.17 2,884.07 6,291.67

Crane

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 0.00 1,329.00
   

Total

0.00 0.00 1,329.00
   

Average

  32 0.00 0.00 1,329.00

Crew Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC GLORY 8  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2012 132.75 77.00 257.00

2

SC GLORY 9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 130.00 77.00 257.00

3

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  80.29 83.00 244.00

4

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 114.00 71.00 236.00

5

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 113.00 71.00 236.00

6

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

7

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

8

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

9

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

10

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 0.00 63.00 205.00

11

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

12

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

13

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

14

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

15

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

16

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

17

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

18

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

19

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

20

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

21

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

22

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

23

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

24

AOS 1  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  1992 28  212.00 79.00 264.00

25

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 16  125.00 51.00 161.00

26

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

27

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

28

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

29

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

30

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

31

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

32

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

33

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

34

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 11  120.00 63.00 205.00

35

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  147.00 74.00 247.00

36

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  145.00 71.00 236.00

37

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  149.00 77.00 243.00

38

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

39

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

40

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

41

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00
   

Total

3,218.43 2,869.00 9,439.00
   

Average

  9 78.50 69.98 230.22

Flat Top Barge

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

2

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 11  3,000.00 503.00 1,260.00
   

Total

9,500.00 2,818.00 3,983.00
   

Average

  10 4,750.00 1,409.00 1,991.50

Floating Crane Barge/400 tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 23  0.00 1,727.00 2,032.00
   

Total

0.00 1,727.00 2,032.00
   

Average

  23 0.00 1,727.00 2,032.00

Floating Crane Ship/120 Tons

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 38  926.74 427.00 772.00
   

Total

926.74 427.00 772.00
   

Average

  38 926.74 427.00 772.00

Gas Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 29  3,398.00 1,050.00 3,501.00

2

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  1,123.00 375.00 977.00

3

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 25  2,999.00 1,055.00 3,516.00
   

Total

7,520.00 2,480.00 7,994.00
   

Average

  30 2,506.67 826.67 2,664.67

General Cargo

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  2,686.89 1,021.00 1,834.00

2

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  1,584.80 630.42 1,165.12

3

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 35  1,600.00 748.00 1,408.00

4

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  1,400.00 599.00 1,273.00

5

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  1,299.60 389.00 1,021.00

6

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  2,103.75 442.00 1,266.00

7

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  2,750.00 771.00 1,599.00

8

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  11,944.75 3,824.00 8,479.00

9

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 20  8,973.60 2,686.00 7,659.00

10

M.V.JUTHA BUDDHACHART  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 21  8,976.45 2,686.00 7,659.00

11

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  8,240.92 2,792.00 6,635.00

12

M.V.JUTHA DHAMMARAKSA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  8,691.00 3,891.00 6,275.00

13

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 23  8,527.00 3,097.00 6,154.00

14

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 18  10,302.00 3,415.00 7,436.00

15

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 17  12,540.49 4,822.00 7,295.00

16

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 14  11,346.00 3,974.00 7,498.00

17

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 13  12,509.00 3,884.00 7,404.00

18

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 10  14,411.00 4,711.00 9,892.00

19

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 16  12,214.00 3,915.00 9,697.00
   

Total

142,101.25 48,297.42 101,649.12
   

Average

  24 7,479.01 2,541.97 5,349.95

LPG Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1993 27  1,005.00 343.00 1,063.00
   

Total

1,005.00 343.00 1,063.00
   

Average

  27 1,005.00 343.00 1,063.00

None

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

None  ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

2

None  BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD  0000 0.00 0.00 0.00

3

None  EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )   0000 0.00 0.00 0.00

4

None  HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )  0000 0.00 0.00 0.00

5

None  NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)  0000 0.00 0.00 0.00

6

None  TIPS CO.,LTD (Terminal Operator)  0000 0.00 0.00 0.00

7

None  UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)  0000 0.00 0.00 0.00
   

Total

0.00 0.00 0.00
   

Average

  0 0.00 0.00 0.00

Oil & Chemical Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 20  3,497.15 1,065.00 2,562.00

2

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 11  7,147.00 2,032.00 5,683.00

3

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 26  3,999.00 1,488.00 2,690.00
   

Total

14,643.15 4,585.00 10,935.00
   

Average

  19 4,881.05 1,528.33 3,645.00

Oil and LPG Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 43  781.66 434.25 698.71

2

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  741.47 474.22 698.67

3

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  752.03 486.44 699.13

4

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  785.53 302.00 727.00

5

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  1,142.00 383.00 991.00
   

Total

4,202.69 2,079.91 3,814.51
   

Average

  40 840.54 415.98 762.90

Oil Pollution Surface Clearance Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 0.00 44.26

2

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 40  0.00 81.00 270.00

3

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 38  0.00 58.00 195.00
   

Total

0.00 139.00 509.26
   

Average

  39 0.00 46.33 169.75

Oil Products Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 14  48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Total

48,676.00 13,234.00 28,799.00
   

Average

  14 48,676.00 13,234.00 28,799.00

Oil Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,657.70 700.00 1,599.00

2

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 18  1,952.40 708.00 1,290.00

3

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,471.35 667.00 1,425.00

4

M.T.ANCHARA  BIG SEA CO.,LTD  1989 31  2,076.43 601.00 1,012.00

5

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,929.06 595.00 978.00

6

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,830.37 624.00 1,014.00

7

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 29  1,878.11 591.00 1,023.00

8

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,879.00 493.00 1,065.00

9

M.T.BIG SEA 16  BIG SEA CO.,LTD  1987 33  1,968.00 589.00 1,021.00

10

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 26  2,412.00 650.00 1,451.00

11

M.T.BIG SEA 18  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,950.00 396.00 991.00

12

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 26  1,907.00 487.00 1,148.00

13

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 12  3,200.00 0.00 2,014.00

14

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

15

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

16

M/T C.P.41   C.&P. CO., LTD.  1998 22  3,895.00 1,143.00 2,752.00

17

M/T C.P.45  C.&P. CO., LTD.  2002 18  3,543.00 1,091.00 2,295.00

18

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 24  3,861.83 1,346.00 2,748.00

19

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  7,050.66 184.00 331.40

20

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 43  600.00 181.00 334.00

21

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  375.91 144.87 213.04

22

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 46  1,100.00 299.00 486.00

23

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  2,999.40 895.00 1,929.00

24

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  4,999.40 969.00 3,229.00

25

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 35  4,999.00 1,541.00 3,104.00

26

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 3,138.00 809.00 2,409.00

27

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 3,021.00 812.00 2,398.00

28

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 818.00 2,423.00

29

SRI KHIRI CHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

30

SRI KRABI  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,016.00 587.00 985.00

31

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 27  4,999.00 1,469.00 2,989.00

32

SRI PHANG-NGA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,111.00 593.00 929.00

33

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  4,999.00 1,551.00 2,995.00

34

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 2,975.00 800.00 2,420.00

35

SRI TAHTHONG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  1,869.00 588.00 1,005.00

36

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2016 3,022.00 804.00 2,304.00

37

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 18  300,838.00 99,476.00 154,338.00

38

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 23  309,984.00 100,817.00 164,371.00

39

FORTUNE STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1999 21  280,973.00 91,210.00 149,376.00

40

SRIRACHA EAGLE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1996 24  94,999.00 27,821.00 53,639.00

41

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

42

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

43

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

44

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

45

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

46

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

47

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 15  6,078.00 1,736.00 3,466.00

48

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 34  4,974.00 1,494.00 2,983.00

49

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 37  3,043.60 914.00 1,989.00

50

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 15  2,290.00 554.00 1,388.00

51

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

52

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 14  3,214.86 887.00 1,993.00

53

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 18  281,050.00 95,718.00 160,072.00

54

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 24  32,250.00 8,594.00 21,367.00

55

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,925.00 578.00 1,132.00

56

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

57

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,890.00 587.00 1,076.00

58

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  3,215.00 805.00 2,148.00
   

Total

1,444,270.24 462,880.59 790,414.18
   

Average

  23 24,901.21 7,980.70 13,627.83

Oil Tanker (Double Bottom)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 32  458.79 107.00 324.00
   

Total

458.79 107.00 324.00
   

Average

  32 458.79 107.00 324.00

Oil Tanker (Double Hull)

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 12  968.40 333.00 491.00

2

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 28  1,599.89 393.00 991.00

3

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 31  2,007.60 509.00 1,012.00

4

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 34  2,015.66 981.00 981.00

5

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 22  1,755.00 538.00 1,134.00
   

Total

8,346.55 2,754.00 4,609.00
   

Average

  25 1,669.31 550.80 921.80

Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.PRIMROSE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1992 28  4,908.00 1,321.00 3,220.00

8

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,001.00 4,112.00 7,321.00

9

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  9,941.80 3,220.00 6,522.00

10

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  13,019.80 4,117.00 8,539.00
   

Total

91,439.01 28,003.00 57,659.00
   

Average

  17 9,143.90 2,800.30 5,765.90

Oil/Chemi Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. SM 23  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1998 22  2,772.00 748.00 1,914.00
   

Total

2,772.00 748.00 1,914.00
   

Average

  22 2,772.00 748.00 1,914.00

Oil/Chemical Tanker IMO II

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 12  7,177.00 2,037.00 5,681.00

2

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 11  7,156.00 2,037.00 5,681.00

3

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 25  2,584.00 735.00 1,640.00
   

Total

16,917.00 4,809.00 13,002.00
   

Average

  16 5,639.00 1,603.00 4,334.00

Passenger Ferry

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 83.00 243.00

2

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 29  0.00 85.00 249.00

3

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 24  0.00 50.23 73.87

4

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 49.00 135.00

5

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 146.00 495.00

6

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 60  0.00 42.00 75.00
   

Total

0.00 455.23 1,270.87
   

Average

  35 0.00 75.87 211.81

Pilot Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 12.20 40.97

2

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 25.38 42.73

3

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 12.00 36.00

4

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 0.00 6.00 10.00
   

Total

0.00 55.58 129.70
   

Average

  27 0.00 13.90 32.43

PSV

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00
   

Total

1,940.00 677.00 2,259.00
   

Average

  8 1,940.00 677.00 2,259.00

Pusher

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 10.00 30.00
   

Total

0.00 10.00 30.00
   

Average

  33 0.00 10.00 30.00

Rope Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

2

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

3

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 31  0.00 5.04 7.41

4

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 25  0.00 7.92 11.56

5

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 10.61 15.60
   

Total

0.00 29.05 52.83
   

Average

  26 0.00 5.81 10.57

Sand Carrier

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 303.00 1,007.00
   

Total

0.00 303.00 1,007.00
   

Average

  36 0.00 303.00 1,007.00

Small Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 13.74 45.80
   

Total

0.00 13.74 45.80
   

Average

  26 0.00 13.74 45.80

Tanker

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 33  2,100.00 491.00 954.00

2

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

3

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 48  3,610.35 1,143.71 1,878.20
   

Total

8,872.25 2,557.71 4,986.20
   

Average

  28 2,957.42 852.57 1,662.07

Towing Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  163.00 68.00 225.00

2

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 68.00 225.00
   

Total

163.00 136.00 450.00
   

Average

  14 81.50 68.00 225.00

Tug

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 48  0.00 68.00 225.00
   

Total

0.00 68.00 225.00
   

Average

  48 0.00 68.00 225.00

Tug Boat

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 0.00 50.00 173.00

2

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 13  0.00 68.00 229.00

3

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

4

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

5

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

6

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

7

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

8

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

9

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 19.30 28.40

10

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

11

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

12

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 44  0.00 81.00 270.00

13

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 75.00 170.00

14

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 28  0.00 89.00 194.00

15

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 84.00 279.00

16

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 32  0.00 79.00 262.00

17

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 149.00 495.00

18

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 93.00 194.00

19

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 54.00 118.00

20

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 30  0.00 88.00 230.00

21

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 0.00 29.00

22

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 200.62

23

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 221.05

24

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 199.34

25

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 209.34

26

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 197.64

27

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 193.72

28

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 297.00

29

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 290.00

30

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 296.00

31

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 169.00

32

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 258.00

33

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 225.00

34

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 297.00

35

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 254.00

36

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 254.00

37

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 28  0.00 0.00 329.00

38

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 24  0.00 0.00 279.00

39

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 328.00

40

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 283.00

41

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 285.00

42

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 313.00

43

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 308.00

44

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 25  0.00 0.00 274.00

45

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 27  0.00 0.00 228.00

46

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 262.00

47

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 32  0.00 86.00 288.00

48

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 28  0.00 117.00 390.00

49

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 23  0.00 103.00 341.00

50

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 41  0.00 65.00 216.00

51

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 30  0.00 75.00 250.00

52

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 26  0.00 116.00 386.00

53

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 46  0.00 62.00 204.00

54

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 49  0.00 58.80 184.00
   

Total

0.00 1,976.12 12,393.75
   

Average

  581 0.00 36.59 229.51

Tug Boat/Multi Purpose

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 20  0.00 56.83 83.58
   

Total

0.00 56.83 83.58
   

Average

  20 0.00 56.83 83.58

Vessel Engaged on International Voyages

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

RATANA THIDA  TIAN ASIA CO.,LTD.  1996 24  18,196.00 6,161.00 13,188.00
   

Total

18,196.00 6,161.00 13,188.00
   

Average

  24 18,196.00 6,161.00 13,188.00

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
Accommodation, Work Barge  1 10,678.00  3,401.00  10,528.00 
AHT  3 3,550.00  1,842.00  6,143.00 
AHTS  11 16,917.70  6,080.00  20,276.00 
Asphalt Tanker  11 50,161.94  12,859.00  42,709.00 
Asphalt Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
AWB  0 0.00  0.00  0.00 
AWB/International  0 0.00  0.00  0.00 
Barge  2 11,455.00  1,483.00  3,018.00 
Black Product  3 13,456.00  3,705.00  8,520.00 
Bulk Carrier  28 822,310.50  282,263.00  502,353.00 
Bunker Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Car and Passenger Ferry  7 0.00  4,397.00  9,092.00 
Car Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO 2/3   0 0.00  0.00  0.00 
Chemical IMO2  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker (IMO 2)  0 0.00  0.00  0.00 
Chemical Tanker IMO II  1 7,124.87  2,032.00  5,683.00 
Clean Oil Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Clean Product  10 27,875.00  7,767.00  17,601.00 
Clean Tanker  4 13,340.24  3,967.00  8,022.00 
Clean Tanker,Barge   1 519.40  265.56  390.53 
Coastal Container Feeder  0 0.00  0.00  0.00 
Coastal Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Combined Oil/Chemical Tanker/Inter Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Container  31 263,598.38  89,406.20  195,041.92 
Container Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Container Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Conventional  0 0.00  0.00  0.00 
Crane  1 0.00  0.00  1,329.00 
Crane Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Crew Boat  41 3,218.43  2,869.00  9,439.00 
Dirty Petroleum Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Dock Cargo Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Double Hull/Oil Product  0 0.00  0.00  0.00 
Ferry  0 0.00  0.00  0.00 
Flat Top Barge  2 9,500.00  2,818.00  3,983.00 
Floating  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Crane Barge/400 tons  1 0.00  1,727.00  2,032.00 
Floating Crane Ship/120 Tons  1 926.74  427.00  772.00 
Floating Crane Ship/300 Tons  0 0.00  0.00  0.00 
Floating Storage Unit  0 0.00  0.00  0.00 
FSO/Local  0 0.00  0.00  0.00 
FSU/International  0 0.00  0.00  0.00 
Gas Carrier  3 7,520.00  2,480.00  7,994.00 
General Cargo  19 142,101.25  48,297.42  101,649.12 
LCT  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Liquefied Gas Carrier/Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Local Trade (Coastal)  0 0.00  0.00  0.00 
LPG  0 0.00  0.00  0.00 
LPG Carrier  1 1,005.00  343.00  1,063.00 
LPG Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Motor Tanker/Barge for Clean Oil  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Multi Purpose/RoRo Cargo Ship   0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-Purpose Cargo Ship  0 0.00  0.00  0.00 
Multi-purpose general cargo  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
None  0 0.00  0.00  0.00 
Offshore Vessel  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical IMO II  0 0.00  0.00  0.00 
Oil & Chemical Tanker  3 14,643.15  4,585.00  10,935.00 
Oil / Chemical  0 0.00  0.00  0.00 
Oil and LPG Tanker  5 4,202.69  2,079.91  3,814.51 
Oil Pollution Surface Clearance Boat  3 0.00  139.00  509.26 
Oil Products Tanker  1 48,676.00  13,234.00  28,799.00 
Oil Tanker  58 1,444,270.24  462,880.59  790,414.18 
Oil Tanker (Double Bottom)  1 458.79  107.00  324.00 
Oil Tanker (Double Hull)  5 8,346.55  2,754.00  4,609.00 
Oil Tanker (Flashpoint below 60 C) and Chemical Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III  10 91,439.01  28,003.00  57,659.00 
Oil Tanker, Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker,Barge  0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Local Trade   0 0.00  0.00  0.00 
Oil Tanker/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi  0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemi Tanker  1 2,772.00  748.00  1,914.00 
Oil/Chemical Tanker   0 0.00  0.00  0.00 
Oil/Chemical Tanker IMO II  3 16,917.00  4,809.00  13,002.00 
Passenger  0 0.00  0.00  0.00 
Passenger Ferry  6 0.00  455.23  1,270.87 
Pilot Boat   4 0.00  55.58  129.70 
PILOT/GENERAL SERVICE  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/General Service  0 0.00  0.00  0.00 
Pilot/Launching Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Product Tanker  0 0.00  0.00  0.00 
PSV  1 1,940.00  677.00  2,259.00 
Pusher  1 0.00  10.00  30.00 
Rope Boat  5 0.00  29.05  52.83 
Rope Handing  0 0.00  0.00  0.00 
ROPE HANDING/UTILITY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
Rope Handing/Utility Boat  0 0.00  0.00  0.00 
Sand Carrier  1 0.00  303.00  1,007.00 
SINGLE HAUL (OIL)  0 0.00  0.00  0.00 
Single Haul (Oil)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO2&3)  0 0.00  0.00  0.00 
SINGLE HAUL (OIL/IMO3)  0 0.00  0.00  0.00 
Small Tug  1 0.00  13.74  45.80 
Tanker  3 8,872.25  2,557.71  4,986.20 
Towing Tug   2 163.00  136.00  450.00 
Trading  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/International  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Local Trade  0 0.00  0.00  0.00 
Trading/Near Coastal  0 0.00  0.00  0.00 
Travel  0 0.00  0.00  0.00 
Tug  1 0.00  68.00  225.00 
Tug  0 0.00  0.00  0.00 
Tug Boat  54 0.00  1,976.12  12,393.75 
Tug Boat/Multi Purpose  1 0.00  56.83  83.58 
Tugboat and Pilot Boat  0 0.00  0.00  0.00 
TWEENDECKER  0 0.00  0.00  0.00 
Twin Deck  0 0.00  0.00  0.00 
Very Large Crude Oil Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
Vessel Engaged on International Voyages  1 18,196.00  6,161.00  13,188.00 
Vessel Engaged on Near-Coastal Voyages  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC Crude Carrier  0 0.00  0.00  0.00 
VLCC CRUDE CARRIER  0 0.00  0.00  0.00 
0 0.00  0.00  0.00 
W/F/OT  0 0.00  0.00  0.00 
W/FF/F/DCS/OST  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/F/DRY  0 0.00  0.00  0.00 
W/FiFi/OT  0 0.00  0.00  0.00 
WORK/SURVEY BOAT  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  0 0.00  0.00  0.00 
เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต  0 0.00  0.00  0.00 
Total 353 3,066,155.13 1,010,267.94 1,905,740.25
Average 8,685.99 2,861.95 5,398.70

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com