ฐานข้อมูลเรือ (Shipowners Database)

สรุปข้อมูลเรือแยกตามประเภทสมาชิก

สามัญประเภท 1

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

1

M.T. ANIKA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,250.40 4,055.00 8,506.00

2

M.T.ALINYA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  12,999.00 3,992.00 7,745.00

3

M.T.ALISHA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,220.70 4,055.00 8,550.00

4

M.T.AMA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  3,110.31 792.00 1,887.00

5

M.T.BERGPRAI  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  3,165.00 812.00 1,961.00

6

M.T.MESON  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  4,823.00 1,527.00 3,408.00

7

M.T.PRIMROSE  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  1992 28  4,908.00 1,321.00 3,220.00

8

M.T.SALINA  AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  13,001.00 4,112.00 7,321.00

9

MEYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  9,941.80 3,220.00 6,522.00

10

ULAYA   AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  13,019.80 4,117.00 8,539.00

11

M.T.B.P.P.4  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1983 37  519.40 265.56 390.53

12

M.T.B.P.P 12  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1994 26  2,203.71 601.00 1,253.00

13

M.T.B.P.P 26  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,089.72 519.00 1,368.00

14

M.T.B.P.P 27  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1993 27  2,523.81 772.00 1,408.00

15

M.T.B.P.P 28  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,657.70 700.00 1,599.00

16

M.T.B.P.P 29  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2002 18  1,952.40 708.00 1,290.00

17

M.T. CHALAKARN  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  1998 22  6,523.00 2,075.00 3,993.00

18

M.T.B.P.P.202  B.P.P. SUPPLY CO.,LTD  2006 14  2,471.35 667.00 1,425.00

19

M.T.ANCHARA  BIG SEA CO.,LTD  1989 31  2,076.43 601.00 1,012.00

20

M.T.BIG SEA 9  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,929.06 595.00 978.00

21

M.T.BIG SEA 10  BIG SEA CO.,LTD  1988 32  1,830.37 624.00 1,014.00

22

M.T.BIG SEA 14  BIG SEA CO.,LTD  1991 29  1,878.11 591.00 1,023.00

23

M.T.BIG SEA 15  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,879.00 493.00 1,065.00

24

M.T.BIG SEA 16  BIG SEA CO.,LTD  1987 33  1,968.00 589.00 1,021.00

25

M.T.BIG SEA 17  BIG SEA CO.,LTD  1994 26  2,412.00 650.00 1,451.00

26

M.T.BIG SEA 18  BIG SEA CO.,LTD  1992 28  1,950.00 396.00 991.00

27

M.T.BIG SEA 20   BIG SEA CO.,LTD  1994 26  1,907.00 487.00 1,148.00

28

M.T.BIG SEA 101  BIG SEA CO.,LTD  2008 12  3,200.00 0.00 2,014.00

29

M.T.BIG SEA 102  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

30

M.T.BIG SEA 103  BIG SEA CO.,LTD  2014 2,300.00 678.00 1,467.00

31

M/T C.P.41   C.&P. CO., LTD.  1998 22  3,895.00 1,143.00 2,752.00

32

M/T C.P.45  C.&P. CO., LTD.  2002 18  3,543.00 1,091.00 2,295.00

33

M/T C.P.47  C.&P. CO., LTD.  1996 24  3,861.83 1,346.00 2,748.00

34

TASCO PHOENIX  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2002 18  2,058.00 457.00 1,523.00

35

TASCO SAKORN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2009 11  3,619.00 1,083.00 3,609.00

36

TASCO TARA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00

37

TASCO NIRAND  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2014 4,485.00 1,268.00 4,225.00

38

TASCO AMARIT  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00

39

TASCO ANAN  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  3,851.00 1,058.00 3,525.00

40

TASCO AMATA  DELTA SHIPPING CO.,LTD  2003 17  7,146.00 1,811.00 6,035.00

41

MT.TASCO 1  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1995 25  4,685.00 1,219.00 4,063.00

42

TASCO BRAVO  DELTA SHIPPING CO.,LTD  1994 26  1,589.62 373.00 1,350.00

43

M.V.HARIN TRANSPORT 1  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  2,686.89 1,021.00 1,834.00

44

M.V.HARIN TRANSPORT 17  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  1,584.80 630.42 1,165.12

45

M.V.HARIN TRANSPORT 20  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1985 35  1,600.00 748.00 1,408.00

46

M.V.HARIN TRANSPORT 21  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  1,400.00 599.00 1,273.00

47

M.V.HARIN NAVEE 7  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  1,299.60 389.00 1,021.00

48

M.V.HARIN NAVEE 8  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1987 33  2,103.75 442.00 1,266.00

49

M.V.HARIN NAVEE 10  HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.  1988 32  2,750.00 771.00 1,599.00

50

MT ARISTA 2  IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  1987 33  2,100.00 491.00 954.00

51

MT ARISTA LEO   IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.  2017 3,161.90 923.00 2,154.00

52

DRAGON 1  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  7,050.66 184.00 331.40

53

DRAGON 2  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1977 43  600.00 181.00 334.00

54

DRAGON 3  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1978 42  375.91 144.87 213.04

55

PHOENIX  INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED  1974 46  1,100.00 299.00 486.00

56

M.T.CHETTHANABODI 1  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  2,999.40 895.00 1,929.00

57

M.T.PAPHATSORN  JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.  1993 27  4,999.40 969.00 3,229.00

58

M.V.JUTHA MALEE  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  11,944.75 3,824.00 8,479.00

59

M.V.JUTHA VASANA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  2000 20  8,973.60 2,686.00 7,659.00

60

M.V.JUTHA BUDDHACHART  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1999 21  8,976.45 2,686.00 7,659.00

61

M.V.JUTHA PATTHAMA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  8,240.92 2,792.00 6,635.00

62

M.V.JUTHA DHAMMARAKSA  JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  8,691.00 3,891.00 6,275.00

63

MS CHACHOENSAO   M.S. SERVICE CO.,LTD  2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00

64

MS CHONBURI  M.S. SERVICE CO.,LTD  1997 23  0.00 1,727.00 2,032.00

65

MS RAYONG  M.S. SERVICE CO.,LTD  1982 38  926.74 427.00 772.00

66

MS SAMUTPRAKARN  M.S. SERVICE CO.,LTD  2011 0.00 50.00 173.00

67

MS SAMUTSAKCON   M.S. SERVICE CO.,LTD  2000 20  0.00 56.83 83.58

68

MS SRIRACHA STAR  M.S. SERVICE CO.,LTD  2009 11  3,000.00 503.00 1,260.00

69

MS TRAT   M.S. SERVICE CO.,LTD  2007 13  0.00 68.00 229.00

70

SIRI PIPAT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2000 20  3,497.15 1,065.00 2,562.00

71

SIRI THANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1985 35  4,999.00 1,541.00 3,104.00

72

SRI BANDON  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 3,138.00 809.00 2,409.00

73

SRI DON SAK  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 3,021.00 812.00 2,398.00

74

SRI KANCHANADIT  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2018 3,000.00 818.00 2,423.00

75

SRI KHIRI CHAD   N.T.L.MARINE CO.,LTD  2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00

76

SRI KRABI  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,016.00 587.00 985.00

77

SRI NARA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1993 27  4,999.00 1,469.00 2,989.00

78

SRI PHANG-NGA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1987 33  2,111.00 593.00 929.00

79

SRI PHUKET  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  4,999.00 1,551.00 2,995.00

80

SRI TAH CHANA  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2012 2,975.00 800.00 2,420.00

81

SRI TAHTHONG  N.T.L.MARINE CO.,LTD  1992 28  1,869.00 588.00 1,005.00

82

SRI TAPEE  N.T.L.MARINE CO.,LTD  2016 3,022.00 804.00 2,304.00

83

M.V.CHIANG GON  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

84

M.V.CHIANG LAAN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1994 26  1,300.00 421.80 670.48

85

M.V.CHIANG TUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

86

M.V.CHIANG YUN  NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)  1995 25  1,300.00 421.80 670.48

87

TSURUSAKI  NATHALIN CO.,LTD.  2002 18  300,838.00 99,476.00 154,338.00

88

NAVAKUN 11  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1977 43  781.66 434.25 698.71

89

NAVAKUN 14  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  741.47 474.22 698.67

90

NAVAKUN 16  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1979 41  752.03 486.44 699.13

91

NAVAKUN 17  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1980 40  785.53 302.00 727.00

92

NAVAKUN SKALA  NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.  1986 34  1,142.00 383.00 991.00

93

ANANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00

94

APISARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  18,596.00 6,343.00 11,474.00

95

BOONTRIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  27,881.00 9,904.00 17,066.00

96

BUSSARA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,573.00 6,343.00 11,474.00

97

CHALOTHORN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  27,079.00 9,303.00 16,285.00

98

CHAMCHURI NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,733.00 10,816.00 21,093.00

99

CHARANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  33,720.00 10,816.00 21,093.00

100

CHOLLADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,485.00 6,343.00 11,474.00

101

DUSITA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,486.00 6,343.00 11,474.00

102

EMWIKA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  18,462.00 6,343.00 11,474.00

103

FONTHIDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,484.00 9,829.00 17,429.00

104

FUJISAN MARU  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1976 44  16,922.00 6,488.00 10,334.00

105

KANCHANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00

106

KIRANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00

107

MATHAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  28,364.00 10,452.00 16,761.00

108

MOOKDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2009 11  30,162.50 10,297.00 19,891.00

109

NALINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,699.00 10,378.00 19,799.00

110

PARINDA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  23,720.00 8,741.00 14,430.00

111

PLOYPAILIN NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  26,472.00 9,568.00 15,932.00

112

RATTANA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2002 18  28,442.00 9,829.00 17,431.00

113

ROJAREK NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  29,870.00 10,748.00 17,951.00

114

SARANYA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1991 29  28,583.00 10,435.00 16,725.00

115

SUCHADA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,732.00 8,741.00 14,431.00

116

SUJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  28,290.00 9,064.00 18,302.00

117

THARINEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1994 26  23,724.00 8,741.00 14,431.00

118

URAWEE NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,415.00 10,452.00 16,766.00

119

VIJITRA NAREE  PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED  1997 23  28,646.00 9,914.00 17,879.00

120

ENERGY STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1997 23  309,984.00 100,817.00 164,371.00

121

FORTUNE STAR  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1999 21  280,973.00 91,210.00 149,376.00

122

NAVA THANEE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   2010 10  10,678.00 3,401.00 10,528.00

123

SRIRACHA EAGLE  PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.   1996 24  94,999.00 27,821.00 53,639.00

124

AMPAR 1  PSV SUPPLY CO.,LTD  1972 48  3,610.35 1,143.71 1,878.20

125

RAKPASAK 1  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

126

RAKPASAK 2  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

127

RAKPASAK 3  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

128

RAKPASAK 4  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

129

RAKPASAK 5  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

130

RAKPASAK 6  RAKPASAK COMPANY LIMITED  1996 24  675.36 283.62 507.79

131

ANAN BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

132

BANI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  13,825.00 5,195.00 9,675.00

133

INTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00

134

ITHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1996 24  21,813.30 7,477.00 15,533.00

135

NANTA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1990 30  15,152.00 4,736.00 11,079.00

136

RATHA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

137

SIRI BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00

138

SUPA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  1998 22  8,018.00 3,239.00 6,393.00

139

URA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,805.00 11,523.00 24,955.00

140

VIRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  31,300.00 11,523.00 24,955.00

141

WANA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

142

XUTRA BHUM  REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  30,832.00 9,737.00 23,922.00

143

MV. SEA PALACE  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  1997 23  8,527.00 3,097.00 6,154.00

144

MV. SEA FOREST  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2002 18  10,302.00 3,415.00 7,436.00

145

MV. SEA TIMBER  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2003 17  12,540.49 4,822.00 7,295.00

146

MV. SEA STELLAR  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2006 14  11,346.00 3,974.00 7,498.00

147

MV. SEA VICTORY  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2007 13  12,509.00 3,884.00 7,404.00

148

MV. SEA WISDOM  SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD  2010 10  14,411.00 4,711.00 9,892.00

149

SC BONGKOT  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 2,031.00 699.00 2,332.00

150

SC GLORY 8  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2012 132.75 77.00 257.00

151

SC GLORY 9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 130.00 77.00 257.00

152

SC WINTER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2016 1,946.00 699.00 2,332.00

153

NP RAYONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

154

NP SAMUTPRAKAN  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

155

NP SURATTHANI 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

156

NP SURATTHANI 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2004 16  3,600.00 991.00 2,839.00

157

NP LOveGISTICS 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

158

NP LOveGISTICS 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 2,300.00 788.00 1,760.00

159

NP LOveGISTICS 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 2,300.00 788.00 1,760.00

160

NP LOveGISTICS 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00

161

NP JENELLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00

162

NP JOY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

163

NP BLOOM  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

164

NP CHONBURI  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

165

NP FORWARD  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

166

NP AYUTTHAYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,020.00 107.00 355.00

167

NP BANGKOK  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2009 11  1,200.00 109.00 361.00

168

K.N.O.101  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

169

K.N.O.102  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

170

K.N.O.103  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 85.42 284.72

171

RS 14  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

172

RS 15  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

173

RS 16  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1993 27  0.00 23.32 34.30

174

RS 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 19.30 28.40

175

RS 27  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

176

RS 26  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 18.90 27.79

177

RS 29  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1976 44  0.00 81.00 270.00

178

RS 30  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 75.00 170.00

179

RS 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1992 28  0.00 89.00 194.00

180

RS 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 84.00 279.00

181

RS 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1988 32  0.00 79.00 262.00

182

RS 34  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1999 21  0.00 149.00 495.00

183

RS 38  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1984 36  0.00 93.00 194.00

184

RS 39  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 54.00 118.00

185

RS 40  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1990 30  0.00 88.00 230.00

186

SC 33  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 0.00 29.00

187

SC SUMMER  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,360.00 502.00 1,674.00

188

SC GALAXY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,500.00 416.00 1,389.00

189

SC UNIVERSE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2014 1,291.00 468.00 1,561.00

190

SC GANYA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,513.00 588.00 1,960.00

191

SC NATA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,493.00 588.00 1,960.00

192

SC CHOLRUEDEE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,496.00 588.00 1,960.00

193

SC SKY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 1,492.00 588.00 1,960.00

194

SC VICTOR  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,385.00 503.00 1,678.00

195

SC EMERAL  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  1,410.70 441.00 1,470.00

196

K.N.O.201  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 12.20 40.97

197

SC 11  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 25.38 42.73

198

SC 18  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  0.00 12.00 36.00

199

K.N.O.301   SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 13.74 45.80

200

K.N.O.401  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

201

K.N.O.402  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1994 26  0.00 2.74 9.13

202

SC 21  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1989 31  0.00 5.04 7.41

203

SC 22  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1995 25  0.00 7.92 11.56

204

SC 23  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1996 24  0.00 10.61 15.60

205

SC 31  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1981 39  0.00 0.00 44.26

206

SC 32  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1980 40  0.00 81.00 270.00

207

SC RECOVERY  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1982 38  0.00 58.00 195.00

208

SC GLORY 1  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  80.29 83.00 244.00

209

SC GLORY 2  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 114.00 71.00 236.00

210

SC GLORY 3  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2011 113.00 71.00 236.00

211

SC GLORY 4  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

212

SC GLORY 5  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2015 133.00 80.00 265.00

213

SC GLORY 6  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 132.00 77.00 257.00

214

SC BRAVE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2013 133.00 77.00 257.00

215

NP MAPLE  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  163.00 68.00 225.00

216

NP LOTUS  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2006 14  0.00 68.00 225.00

217

LOveGISTIC9  SC MANAGEMENT CO.,LTD  2007 13  11,455.00 1,483.00 1,946.00

218

NP BANGPAKONG  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1991 29  3,398.00 1,050.00 3,501.00

219

NP SRIRACHA  SC MANAGEMENT CO.,LTD  1985 35  1,123.00 375.00 977.00

220

M.T.SEA SAWASDEE  SEAMANSHIP CO.,LTD.  1995 25  2,999.00 1,055.00 3,516.00

221

Seatran Discovery 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 83.00 243.00

222

Seatran Discovery 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1991 29  0.00 85.00 249.00

223

Seatran Discovery 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1996 24  0.00 50.23 73.87

224

Seatran Discovery 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 49.00 135.00

225

Seatran Discovery 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1989 31  0.00 146.00 495.00

226

Seatran Discovery 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1960 60  0.00 42.00 75.00

227

Seatran Ferry 10  SEATRAN FERRY CO.,LTD  2001 19  0.00 672.00 2,241.00

228

Seatran Ferry 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 708.00 961.00

229

Seatran Ferry 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1983 37  0.00 698.00 1,099.00

230

Seatran Ferry 6  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 571.00 1,076.00

231

Seatran Ferry 7  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1990 30  0.00 270.00 815.00

232

Seatran Ferry 8  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1986 34  0.00 949.00 1,759.00

233

Seatran Ferry 9  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1994 26  0.00 529.00 1,141.00

234

Seatran Port 1  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1972 48  0.00 68.00 225.00

235

Seatran Port 2  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1988 32  0.00 0.00 1,329.00

236

Seatran Port 3  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1984 36  0.00 303.00 1,007.00

237

Seatran Port 4  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 0.00 1,072.00

238

Seatran Port 5  SEATRAN FERRY CO.,LTD  1987 33  0.00 10.00 30.00

239

UNIQUE 12  SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD  1993 27  1,005.00 343.00 1,063.00

240

M.T. SM 22  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  2005 15  6,078.00 1,736.00 3,466.00

241

M.T. SM 23  SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD  1998 22  2,772.00 748.00 1,914.00

242

SPM BANGKOK  SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.  2004 16  12,214.00 3,915.00 9,697.00

243

MT.SMOOTH SEA  SMOOTH SEA CO.,LTD  1986 34  4,974.00 1,494.00 2,983.00

244

MT.SMOOTH SEA 2  SMOOTH SEA CO.,LTD  1983 37  3,043.60 914.00 1,989.00

245

MT.SMOOTH SEA 5  SMOOTH SEA CO.,LTD  1992 28  1,283.00 335.00 981.00

246

MT.SMOOTHSEA 17  SMOOTH SEA CO.,LTD  2005 15  2,290.00 554.00 1,388.00

247

MT.SMOOTHSEA 18  SMOOTH SEA CO.,LTD  2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00

248

MT.SMOOTHSEA 21  SMOOTH SEA CO.,LTD  2012 1,224.32 325.00 966.00

249

MT.SMOOTH SEA 102  SMOOTH SEA CO.,LTD  2006 14  3,214.86 887.00 1,993.00

250

SRIRACHA 3  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 200.62

251

SRIRACHA 4  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 221.05

252

SRIRACHA 5  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 199.34

253

SRIRACHA 7  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 209.34

254

SRIRACHA 8  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 197.64

255

SRIRACHA 12  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 193.72

256

SRIRACHA 16  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 297.00

257

SRIRACHA 17  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 290.00

258

SRIRACHA 18  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 296.00

259

SRIRACHA 19  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 169.00

260

SRIRACHA 21  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 258.00

261

SRIRACHA 22  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 225.00

262

SRIRACHA 24  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 297.00

263

SRIRACHA 25  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 254.00

264

SRIRACHA 26  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  0000 2020  0.00 0.00 254.00

265

SRIRACHA 27  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1992 28  0.00 0.00 329.00

266

SRIRACHA 28  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1996 24  0.00 0.00 279.00

267

SRIRACHA 29  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 328.00

268

SRIRACHA 30  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 283.00

269

SRIRACHA 31  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 285.00

270

SRIRACHA 32  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1997 23  0.00 0.00 313.00

271

SRIRACHA 33  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 308.00

272

SRIRACHA 34  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1995 25  0.00 0.00 274.00

273

SRIRACHA 35  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1993 27  0.00 0.00 228.00

274

SRIRACHA 36  SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.  1999 21  0.00 0.00 262.00

275

TATEYAMA  SRITHAI MARINE CO.,LTD  2002 18  281,050.00 95,718.00 160,072.00

276

BHUREEMAS  THAIMARINE TANKER CO.,LTD  2009 11  7,147.00 2,032.00 5,683.00

277

PHUBAI AMARA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1996 24  32,250.00 8,594.00 21,367.00

278

PHUBAI PATTRA 1  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2008 12  7,177.00 2,037.00 5,681.00

279

PHUBAI PATTRA 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2009 11  7,156.00 2,037.00 5,681.00

280

PHUBAI PATTRA 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  1995 25  2,584.00 735.00 1,640.00

281

TMS 1   THAIOIL MARINE CO.,LTD  2011 0.00 63.00 205.00

282

TMS 2  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

283

TMS 3  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 63.00 205.00

284

TMS 4  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

285

TMS 5  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2012 0.00 69.00 229.00

286

TMS 6  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2013 0.00 69.00 229.00

287

TMS 7  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

288

TMS 8  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

289

TMS 9  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

290

TMS 10  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

291

TMS 11  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2014 0.00 69.00 229.00

292

TMS 12  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

293

TMS 14  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

294

TMS 111  THAIOIL MARINE CO.,LTD  2015 0.00 69.00 229.00

295

Thor Future  THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.  2006 14  54,170.00 16,720.00 31,196.00

296

RATANA THIDA  TIAN ASIA CO.,LTD.  1996 24  18,196.00 6,161.00 13,188.00

297

M.T.TMN PIONEER  TMN CO.,LTD.  2009 11  7,124.87 2,032.00 5,683.00

298

M.T.TMN PRIDE  TMN CO.,LTD.  2006 14  48,676.00 13,234.00 28,799.00

299

M.T.ANANTANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  2008 12  968.40 333.00 491.00

300

M.T.NARATANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1992 28  1,599.89 393.00 991.00

301

M.T.PHURICHANARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1989 31  2,007.60 509.00 1,012.00

302

M.T.SINEE  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1988 32  458.79 107.00 324.00

303

M.T.SIRITANASIN  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1986 34  2,015.66 981.00 981.00

304

M.T.THANATTARA  TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD  1998 22  1,755.00 538.00 1,134.00

305

SAMPOW PALM  TRICONEER ACME CO.,LTD.  1994 26  3,999.00 1,488.00 2,690.00

306

AOS 1  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  1992 28  212.00 79.00 264.00

307

AOS 8  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2004 16  125.00 51.00 161.00

308

UNIWISE ADVANCER   UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  0.00 478.00 1,595.00

309

UNIWISE SUPPORTER  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 1,940.00 677.00 2,259.00

310

UNIWISE ADVANTAGE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

311

UNIWISE ADVENTURE  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 1,775.00 682.00 2,274.00

312

UNIEXPRESS 9  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

313

UNIEXPRESS 10  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2007 13  120.00 63.00 205.00

314

UNIEXPRESS 11  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

315

UNIEXPRESS 12  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

316

UNIEXPRESS 13  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

317

UNIEXPRESS 14  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

318

UNIEXPRESS 15  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

319

UNIEXPRESS 16  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2008 12  120.00 63.00 205.00

320

UNIEXPRESS 17  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2009 11  120.00 63.00 205.00

321

UNIEXPRESS 18  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  147.00 74.00 247.00

322

UNIEXPRESS 19  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2010 10  145.00 71.00 236.00

323

UNIEXPRESS 21  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2002 18  149.00 77.00 243.00

324

UNIEXPRESS 22  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 130.97 77.00 257.00

325

UNIEXPRESS 23  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2013 0.00 77.00 257.00

326

UNIEXPRESS 24  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2012 0.00 77.00 257.00

327

UNIEXPRESS 25  UNIWISE OFFSHORE LIMITED  2014 129.42 81.00 272.00

328

M/T PATARAVARIN 4   V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,925.00 578.00 1,132.00

329

M/T PATARAVARIN 88  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   2012 2,200.00 802.00 1,559.00

330

M/T SUCHANYAPORN  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  1,890.00 587.00 1,076.00

331

M/T SURATCHANYA  V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD   1993 27  3,215.00 805.00 2,148.00

332

CHUTIPA 5  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,399.00 678.00 1,477.00

333

V.L.10  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1989 31  2,971.00 852.00 1,846.00

334

V.L.11  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,464.00 658.00 1,350.00

335

V.L.12  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1995 25  2,409.00 639.00 1,344.00

336

V.L.14  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  1,568.00 426.00 1,074.00

337

V.L.15  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  1993 27  2,816.00 799.00 1,730.00

338

V.L.16  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2015 2,388.00 678.00 1,477.00

339

V.L.17  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,404.00 678.00 1,477.00

340

V.L.18  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2016 2,387.00 678.00 1,477.00

341

V.L.19  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2008 12  5,469.00 1,540.00 3,547.00

342

V.L.20  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2005 15  5,578.00 1,526.00 3,629.00

343

V.L.21  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2007 13  5,676.00 1,455.00 3,660.00

344

V.L.22  V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED  2020 2,802.00 865.00 2,033.00

345

NS 306  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1988 32  0.00 86.00 288.00

346

NS 308  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1992 28  0.00 117.00 390.00

347

NS 309  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1997 23  0.00 103.00 341.00

348

NS 311  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1979 41  0.00 65.00 216.00

349

NS 312  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1990 30  0.00 75.00 250.00

350

NS 313  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1994 26  0.00 116.00 386.00

351

NS 4  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1974 46  0.00 62.00 204.00

352

NS 8  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  1971 49  0.00 58.80 184.00

353

SAICHOLE PILOT 2  VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.  2011 0.00 6.00 10.00
   

Total

3,066,155.13 1,010,267.94 1,905,740.25
   

Average

  106 8,685.99 2,861.95 5,398.70

สามัญประเภท 2

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

สามัญประเภท 3

No.

Ship Company Built Age D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Summary
Vessel Type

Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
สามัญประเภท 1  353 3,066,155.13 1,010,267.94 1,905,740.25
สามัญประเภท 2  0.00 0.00 0.00
สามัญประเภท 3  0.00 0.00 0.00
Total 353 3,066,155.13 1,010,267.94 1,905,740.25
Average 8,685.99 2,861.95 5,398.70

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com