สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
33/4 The 9 Towers, Room #TNA02, 33rd Floor Tower A Rama 9 Rd., Huaykwang Bangkok 10310, THAILAND
Tel : 02-001-2801-2
FAX : 02-001-2800
E-Mail : pisan@amamarine.co.th, sakchai@amamarine.co.th
Web site : http://www.amamarine.co.th
Business : Oil and Chemical Transportation by Tanker
Managing Director : Mr.Pisan Ratchakitprakarn
Chatering Managing : Mr.Sakchai Ratchakitprakarn
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T. ANIKA
(อัณณิกา)
2008 13,250.40 4,055.00 8,506.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.ALINYA
(อลิลญา)
2009 12,999.00 3,992.00 7,745.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.ALISHA
(เอลิฌา)
2008 13,220.70 4,055.00 8,550.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.AMA
(อาม่า)
1994 3,110.31 792.00 1,887.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.BERGPRAI
(เบิกไพร)
1993 3,165.00 812.00 1,961.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.MESON
(เมซอนร์)
2002 4,823.00 1,527.00 3,408.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.PRIMROSE
(พริมโรส)
1992 4,908.00 1,321.00 3,220.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
M.T.SALINA
(สลิณา)
2008 13,001.00 4,112.00 7,321.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
MEYA
(เมญ่า)
2007 9,941.80 3,220.00 6,522.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III
ULAYA
(อุลญา)
2009 13,019.80 4,117.00 8,539.00 Oil Tanker and Chemical Tanker IMO II / III

Total  

  91,439.01 28,003.00 57,659.00  

Last Update: 2020-03-17 15:52:55


ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED ( SHIPYARD )
128 Moo 3 Suksawad Rd., Prasamutjedee., Samutprakarn 10290
Tel : 02-815-2060
FAX : 02-453-7213-14
E-Mail : mkd@asimar.com
Web site : http://www.asimar.com
Business : Ship Repairs , New Construction & Conversion , Offshore & Steel Structure Engineering
Managing Director : Mr.Suradej Tanpaibul
General Manager : Mr.Niti Prathumtin
Strategic Marketing Director : Mr.Taweekiate Therdpaophong
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:43:02


B.P.P. SUPPLY CO.,LTD
HEADQUARTER : 938 Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 BRANCH 001 : 88 Soi Bangna-Trad 30, Bangna-Trad Rd., Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Tel : HEADQUARTER : 02-294-8080 , BRANCH 001 : 02-398-9687-90
FAX : HEADQUARTER : 02-295-5024 , BRANCH 001 : 02-398-9881
E-Mail : bppsupply.com
Business : Oil Transportation by Tankers
Chairman : Mr.Chaiya Phaisuwat
Managing Director : Mr.Wirat Jamkrajang
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.B.P.P.4
(บี.พี.พี.4)
1983 519.40 265.56 390.53 Clean Tanker,Barge
M.T.B.P.P 12
(บี.พี.พี.12)
1994 2,203.71 601.00 1,253.00 Clean Tanker
M.T.B.P.P 26
(บี.พี.พี.26)
1993 2,089.72 519.00 1,368.00 Clean Tanker
M.T.B.P.P 27
(บี.พี.พี.27)
1993 2,523.81 772.00 1,408.00 Clean Tanker
M.T.B.P.P 28
(บี.พี.พี.28)
2006 2,657.70 700.00 1,599.00 Oil Tanker
M.T.B.P.P 29
(บี.พี.พี.29)
2002 1,952.40 708.00 1,290.00 Oil Tanker
M.T. CHALAKARN
(ชลาการ)
1998 6,523.00 2,075.00 3,993.00 Clean Tanker
M.T.B.P.P.202
(บี.พี.พี.202)
2006 2,471.35 667.00 1,425.00 Oil Tanker

Total  

  20,941.09 6,307.56 12,726.53  

Last Update: 2020-01-20 16:33:48


BHUREEMAS NAVEE CO.,LTD
88 Soi Bangna-Trad 30 , Bangna-Trad Rd, Bangna, Bangna Bangkok 10260
Tel : 02-398-7885-6
FAX : 02-398-5890
E-Mail : bhumindr@haringroup.com
Business : Marine Transport
Managing Director : Mr.Bhumindr Harinsuit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:27:32


BIG SEA CO.,LTD
454 Rama 3 Rd., Bangkhlo, Bangkolaem, Bangkok 10120
Tel : 02-292-2758, 02-292-2761
FAX : 02-292-0365
E-Mail : mail@bigsea.co.th
Web site : http://www.bigsea.co.th
Business : Oil Tanker
Managing Director: Mr.Thinnakorn Therdwikran
Assistant Managing Director: Miss Wadsamon Therdwikran
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.ANCHARA
(อัญชรา)
1989 2,076.43 601.00 1,012.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 9
(บิ๊กซี 9)
1988 1,929.06 595.00 978.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 10
(บิ๊กซี 10)
1988 1,830.37 624.00 1,014.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 14
(บิ๊กซี 14)
1991 1,878.11 591.00 1,023.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 15
(บิ๊กซี 15)
1992 1,879.00 493.00 1,065.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 16
(บิ๊กซี 16)
1987 1,968.00 589.00 1,021.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 17
(บิ๊กซี 17)
1994 2,412.00 650.00 1,451.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 18
(บิ๊กซี 18)
1992 1,950.00 396.00 991.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 20
(บิ๊กซี 20)
1994 1,907.00 487.00 1,148.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 101
(บิ๊กซี 101)
2008 3,200.00 0.00 2,014.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 102
(บิ๊กซี 102)
2014 2,300.00 678.00 1,467.00 Oil Tanker
M.T.BIG SEA 103
(บิ๊กซี 103)
2014 2,300.00 678.00 1,467.00 Oil Tanker

Total  

  25,629.97 6,382.00 14,651.00  

Last Update: 2019-02-15 10:27:44


C.&P. CO., LTD.
Mano Tower, 153 Soi 39, Sukhumvit Rd., Klongton nua, Vadhana, Bangkok 10110
Tel : 02-260-0050
FAX : 02-259-9828
E-Mail : phillip@cptanker.com
Business : Maritime Transport (Petroleum)
Chairman : Rear Admiral Chano Phenjati
Chief Executive Officer: Mr.Phillip Phenjati
Managing Director : Mr.Dhanathai Horatanachai
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M/T C.P.41
(ซี.พี.41)
1998 3,895.00 1,143.00 2,752.00 Oil Tanker
M/T C.P.45
(ซี.พี.45)
2002 3,543.00 1,091.00 2,295.00 Oil Tanker
M/T C.P.47
(ซี.พี.47)
1996 3,861.83 1,346.00 2,748.00 Oil Tanker

Total  

  11,299.83 3,580.00 7,795.00  

Last Update: 2020-02-03 15:10:02


DELTA SHIPPING CO.,LTD
118/1 Tipco Tower, Rama 6 Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel : 02-273-6646
FAX : 02-271-3370, 02-279-9539
Web site : http://www.tipcoasphalt.com
Chief Executive Officer: Mr.Chaiwat Srivalwat
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

TASCO PHOENIX
(ท้าสโก้ ฟีนิกซ์)
2002 2,058.00 457.00 1,523.00 Asphalt Tanker
TASCO SAKORN
(ท้าสโก้ สาคร)
2009 3,619.00 1,083.00 3,609.00 Asphalt Tanker
TASCO TARA
(ท้าสโก้ ธารา)
2017 12,689.00 3,098.00 10,326.00 Asphalt Tanker
TASCO NIRAND
(ท้าสโก้ นิรันดร์)
2014 4,485.00 1,268.00 4,225.00 Asphalt Tanker
TASCO AMARIT
(ท้าสโก้ อมฤต)
2012 7,532.00 1,832.00 6,106.00 Asphalt Tanker
TASCO ANAN
(ท้าสโก้ อนันต์)
2003 3,851.00 1,058.00 3,525.00 Asphalt Tanker
TASCO AMATA
(ท้าสโก้ อมตะ)
2003 7,146.00 1,811.00 6,035.00 Asphalt Tanker
MT.TASCO 1
(ท้าสโก้ 1)
1995 4,685.00 1,219.00 4,063.00 Asphalt Tanker
TASCO BRAVO
(ท้าสโก้ บราโว่)
1994 1,589.62 373.00 1,350.00 Asphalt Tanker

Total  

  47,654.62 12,199.00 40,762.00  

Last Update: 2019-02-15 10:28:21


EASTERN SHIPPING AGENCIES COMPANY LIMITED ( SHIP AGENT )
589/38 9th floor, Central City Tower 1, Unit 3, Debaratna Road, Bangnanua, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-399-5733
FAX : 02-399-5732
E-Mail : easaco@ksc.th.com
Business : SHIP AGENT
Managing Director : MR.Kiat Chansawangpuvana
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:43:19


HARIN PANICH CO.,LTD. ( SHIPYARD )
38, 38/7-8 Mahaisawan Road (Right Side), Bangkholaem, Bangkok 10120
Tel : 02-689-0667-9, 02-291-1841
FAX : 02-291-1310
E-Mail : hp@haringroup.com
Web site : http://www.haringroup.com
Business : Ship Repair. Liferaft and Lifeboat Service Station.Fire Fighting Apparatus Inspection and Service Station.Agent and Distributor of Pyrotechnics,rations and Liferaft accessories.
Managing Director : Mrs.Chantaporn Gomutputra
Liferaft Service Station Manager : Mr.Arcpoln Harinsuit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:43:33


HARINSUIT TRANSPORT CO.,LTD.
38/9-14 Mahaisawan Rd.(Right Side), Bangkholeam,Bangkok 10120
Tel : 02-289-1156 , 02-289-1168
FAX : 02-291-8618
E-Mail : transport@haringroup.com
Web site : http://www.haringroup.com
Business : General Cargo Ship
Managing Director: Mr.Bhumindr Harinsuit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.V.HARIN TRANSPORT 1
(หะริน ทรานสปอร์ต 1)
1986 2,686.89 1,021.00 1,834.00 General Cargo
M.V.HARIN TRANSPORT 17
(หะริน ทรานสปอร์ต 17)
1980 1,584.80 630.42 1,165.12 General Cargo
M.V.HARIN TRANSPORT 20
(หะริน ทรานสปอร์ต 20)
1985 1,600.00 748.00 1,408.00 General Cargo
M.V.HARIN TRANSPORT 21
(หะริน ทรานสปอร์ต 21)
1987 1,400.00 599.00 1,273.00 General Cargo
M.V.HARIN NAVEE 7
(หะริน นาวี 7)
1988 1,299.60 389.00 1,021.00 General Cargo
M.V.HARIN NAVEE 8
(หะริน นาวี 8)
1987 2,103.75 442.00 1,266.00 General Cargo
M.V.HARIN NAVEE 10
(หะริน นาวี 10)
1988 2,750.00 771.00 1,599.00 General Cargo

Total  

  13,425.04 4,600.42 9,566.12  

Last Update: 2020-01-20 16:25:58


IMPEX MARINE (THAILAND) CO., LTD.
128/370 Phayathai Plaza, 34 Fl Unit 34D, Phayathai Road. Tungphayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9098
FAX : 02-612-9097
E-Mail : ops@impexmarine.co.th
Business : Maritime Petroleum Transportation
Managing Director: Mr.Nutthapong Churat
Head of Business Operations: Mr.Goanpon Chongsanguan
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

MT ARISTA 2
1987 2,100.00 491.00 954.00 Tanker
MT ARISTA LEO
2017 3,161.90 923.00 2,154.00 Tanker

Total  

  5,261.90 1,414.00 3,108.00  

Last Update: 2019-02-15 10:28:46


INTER BUNKER SUPPLY AND TRANSPORT LIMITED
958/1 The Winning Tower Sukhumvit 71 Rd., Klongton Nue, Wattana, Bangkok 10110
Tel : 02-713-3600
FAX : 02-713-1933
E-Mail : inter@loxinfo.co.th
Business : Transport
President : Mr.Yuthapong Suwannasarn
General Manager : Mr.Krisada Ekrangsri
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

DRAGON 1
(ดรากอน 1)
1978 7,050.66 184.00 331.40 Oil Tanker
DRAGON 2
(ดรากอน 2)
1977 600.00 181.00 334.00 Oil Tanker
DRAGON 3
(ดรากอน 3)
1978 375.91 144.87 213.04 Oil Tanker
PHOENIX
(ฟินีคซ)
1974 1,100.00 299.00 486.00 Oil Tanker

Total  

  9,126.57 808.87 1,364.44  

Last Update: 2019-02-15 10:28:59


JETTHANATIP PETROLEUM CO.,LTD.
724/160 Moo 1 Nongkham, Sriracha, Chonburi 20230
Tel : 033-046017 , 081-8628084
FAX : 033-046018
E-Mail : OM@jetthanatip-petroleum.co.th
Web site : http://www.jetthanatip-petroleum.co.th
Business : Petroleum Transportation Consultancy
Managing Director : Mr.Chakkriss Chanpen
Operation Manager : Mr.Kamonsin Kimarree
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.CHETTHANABODI 1
(เจตธนบดี 1)
1993 2,999.40 895.00 1,929.00 Oil Tanker
M.T.PAPHATSORN
(ปภัสสร)
1993 4,999.40 969.00 3,229.00 Oil Tanker

Total  

  7,998.80 1,864.00 5,158.00  

Last Update: 2019-02-15 10:29:14


JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Mano Tower, 153 Sukumvit 39, Klongton Nua,Wattana, Bangkok 10110
Tel : 02-260-0050
FAX : 02-259-9825
E-Mail : office@jutha.co.th
Web site : http://www.jutha.co.th
Business : Marine Transport , Ship Management
Chairman of the Board of Directors : Rear Admiral Chano Phenjati
President : Mr.Chanet Phenjati
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.V.JUTHA MALEE
(จุฑามาลี)
2009 11,944.75 3,824.00 8,479.00 General Cargo
M.V.JUTHA VASANA
(จุฑาวาสนา)
2000 8,973.60 2,686.00 7,659.00 General Cargo
M.V.JUTHA BUDDHACHART
(จุฑาพุทธชาด)
1999 8,976.45 2,686.00 7,659.00 General Cargo
M.V.JUTHA PATTHAMA
(จุฑาปัทมา)
1996 8,240.92 2,792.00 6,635.00 General Cargo
M.V.JUTHA DHAMMARAKSA
(จุฑาธรรมรักษา)
1995 8,691.00 3,891.00 6,275.00 General Cargo

Total  

  46,826.72 15,879.00 36,707.00  

Last Update: 2019-02-15 10:29:27


M.S. SERVICE CO.,LTD
133 Moo 3, Bangpra, Sriracha, Chonburi 20110
Tel : 038-198110 , 091-184-6589
FAX : 033-002247
E-Mail : zeawolf@gmail.com
Web site : http://www.msservicethai.com
Business : Floating Crane, Tug & Barge, Diver & Side Scan Underwater, Salvage, Port Maintenance, Offshore
Managing Director: Mr.Zomchai Phatjunhom (089-5358974)
Marine Senior Advisor : Mr.Worapote Supanakoon (089-7787892)
Business Development Manager : Miss Arporn Samakit (089-4086464)
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

MS CHACHOENSAO
(เอ็ม เอส ฉะเชิงเทรา)
2012 6,500.00 2,315.00 2,723.00 Flat Top Barge
MS CHONBURI
(เอ็ม เอส ชลบุรี)
1997 0.00 1,727.00 2,032.00 Floating Crane Barge/400 tons
MS RAYONG
(เอ็ม เอส ระยอง)
1982 926.74 427.00 772.00 Floating Crane Ship/120 Tons
MS SAMUTPRAKARN
(เอ็ม เอส สมุทรปราการ)
2011 0.00 50.00 173.00 Tug Boat
MS SAMUTSAKCON
(เอ็ม เอส สมุทรสาคร)
2000 0.00 56.83 83.58 Tug Boat/Multi Purpose
MS SRIRACHA STAR
(เอ็ม เอส ศรีราชา สตาร์)
2009 3,000.00 503.00 1,260.00 Flat Top Barge
MS TRAT
(เอ็ม เอส ตราด)
2007 0.00 68.00 229.00 Tug Boat

Total  

  10,426.74 5,146.83 7,272.58  

Last Update: 2020-01-03 17:20:44


N.T.L.MARINE CO.,LTD
Head Office: 80 Soi Bangna-Trad 30 , Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-016-0190-4
FAX : 02-016-0199
E-Mail : Nuthkorn@primamarine.co.th
Web site : http://www.primamarine.co.th/th
Business : Maritime Petroleum Transportation
Managing Director : Mr.Nuthkorn Samran
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

SIRI PIPAT
(สิริ พิพัฒน์)
2000 3,497.15 1,065.00 2,562.00 Oil & Chemical Tanker
SIRI THANA
(สิริธนา)
1985 4,999.00 1,541.00 3,104.00 Oil Tanker
SRI BANDON
(ศรีบ้านดอน)
2012 3,138.00 809.00 2,409.00 Oil Tanker
SRI DON SAK
(ศรีดอนสัก)
2017 3,021.00 812.00 2,398.00 Oil Tanker
SRI KANCHANADIT
(ศรีกาญจนดิษฐ์)
2018 3,000.00 818.00 2,423.00 Oil Tanker
SRI KHIRI CHAD
(ศรีคีรีชาด)
2017 4,988.00 1,518.00 4,058.00 Oil Tanker
SRI KRABI
(ศรีกระบี่)
1987 2,016.00 587.00 985.00 Oil Tanker
SRI NARA
(ศรีนารา)
1993 4,999.00 1,469.00 2,989.00 Oil Tanker
SRI PHANG-NGA
(ศรีพังงา)
1987 2,111.00 593.00 929.00 Oil Tanker
SRI PHUKET
(ศรีภูเก็ต)
1992 4,999.00 1,551.00 2,995.00 Oil Tanker
SRI TAH CHANA
(ศรีท่าชนะ)
2012 2,975.00 800.00 2,420.00 Oil Tanker
SRI TAHTHONG
(ศรีท่าทอง)
1992 1,869.00 588.00 1,005.00 Oil Tanker
SRI TAPEE
(ศรีตาปี)
2016 3,022.00 804.00 2,304.00 Oil Tanker

Total  

  44,634.15 12,955.00 30,581.00  

Last Update: 2019-02-15 10:29:49


NAM YUEN YONG SHIPPING CO.LTD. (HEAD OFFICE)
1168/50-1168/52 Lumpini Tower 19th Floor, Rama IV Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : ( 15 คู่สาย) 0-2679-9808
FAX : ( 3 คู่สาย) 0-2679-9807
E-Mail : nyy@namyuenyong.com
Business : Owners of Container Vessel,Ship Agents, Tug Boat Service, Sea Freight Forwarder
Managing Director : Mr.Theparak Leungsuwan
Director : Ms.Phatwadee Leungsuwan
General Manager : Ms.Pensri Leungsuwan
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.V.CHIANG GON
(เชียงของ)
1995 1,300.00 421.80 670.48 Container
M.V.CHIANG LAAN
(เชียงล้าน)
1994 1,300.00 421.80 670.48 Container
M.V.CHIANG TUN
(เชียงตุง)
1995 1,300.00 421.80 670.48 Container
M.V.CHIANG YUN
(เชียงยืน)
1995 1,300.00 421.80 670.48 Container

Total  

  5,200.00 1,687.20 2,681.92  

Last Update: 2019-02-15 10:30:01


NATHALIN CO.,LTD.
Head Office: 88 Soi Bangna-Trad 30 , Debaratana Road, Bangna Tai, Bangna Bangkok 10260
Tel : 02-398-7885-6
FAX : 02-398-7286
E-Mail : office@nathalin.com
Business : Maritime Petroleum Transportation
President : Mr.Churdchoo Panboonhom
Managing Director: Mr.Suraphon Meesathien
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

TSURUSAKI
(ซึรึซากิ)
2002 300,838.00 99,476.00 154,338.00 Oil Tanker

Total  

  300,838.00 99,476.00 154,338.00  

Last Update: 2019-02-15 10:30:21


NAVAKUN TRANSPORT CO.,LTD.
1588/11 Office Park, Bangna-Trad Rd., Bangna Bangkok 10260
Tel : 02-182-0387-8
FAX : 02-182-0386-7
E-Mail : sanansunmanee@yahoo.com, onthanach@teledatamarine.com, onthanach@gmail.com
Business : Transportation Oil and LPG Tanker
Managing Director : Mr.Sanan Sunmanee
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

NAVAKUN 11
(นวคุณ 11)
1977 781.66 434.25 698.71 Oil and LPG Tanker
NAVAKUN 14
(นวคุณ 14)
1979 741.47 474.22 698.67 Oil and LPG Tanker
NAVAKUN 16
(นวคุณ 16)
1979 752.03 486.44 699.13 Oil and LPG Tanker
NAVAKUN 17
(นวคุณ 17)
1980 785.53 302.00 727.00 Oil and LPG Tanker
NAVAKUN SKALA
(นวคุณ สคาลา)
1986 1,142.00 383.00 991.00 Oil and LPG Tanker

Total  

  4,202.69 2,079.91 3,814.51  

Last Update: 2019-02-15 10:30:34


NGOW HOCK AGENCY CO.,LTD (FOUNDER MEMBER)
Panjathani Tower,7-9th Floor,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 02-296-1475
FAX : 02-296-1337
Business : Shipping Agency
Managing Director: Mr.Sumate Tanthuwanit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:30:47


PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
7th Fl., Cathay House, 8/30 North Sathorn Rd., Bangrak, Bangkok 10500
Tel : 02-696-8800
FAX : 02-236-7654, 02-633-8460
E-Mail : psl@preciousshipping.com
Web site : http://www.preciousshipping.com
Business : Shipowners, Bulk Carrier
Managing Director: Mr.Khalid Hashim
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

ANANYA NAREE
(อนัญญา นารี)
2011 33,857.00 10,850.00 23,670.00 Bulk Carrier
APISARA NAREE
(อภิสรา นารี)
1996 18,596.00 6,343.00 11,474.00 Bulk Carrier
BOONTRIKA NAREE
(บุณฑริกา นารี)
1990 27,881.00 9,904.00 17,066.00 Bulk Carrier
BUSSARA NAREE
(บุษรา นารี)
1997 18,573.00 6,343.00 11,474.00 Bulk Carrier
CHALOTHORN NAREE
(ชโลธร นารี)
1996 27,079.00 9,303.00 16,285.00 Bulk Carrier
CHAMCHURI NAREE
(จามจุรี นารี)
2005 33,733.00 10,816.00 21,093.00 Bulk Carrier
CHARANA NAREE
(จรณา นารี)
2005 33,720.00 10,816.00 21,093.00 Bulk Carrier
CHOLLADA NAREE
(ชลลดา นารี)
1997 18,485.00 6,343.00 11,474.00 Bulk Carrier
DUSITA NAREE
(ดุสิตา นารี)
1997 18,486.00 6,343.00 11,474.00 Bulk Carrier
EMWIKA NAREE
(เอมวิกา นารี)
1997 18,462.00 6,343.00 11,474.00 Bulk Carrier
FONTHIDA NAREE
(ฝนธิดา นารี)
1995 28,484.00 9,829.00 17,429.00 Bulk Carrier
FUJISAN MARU
(ฟูจิซาน มารู)
1976 16,922.00 6,488.00 10,334.00 Bulk Carrier
KANCHANA NAREE
(กาญจนา นารี)
2011 56,920.00 19,231.00 33,044.00 Bulk Carrier
KIRANA NAREE
(กิระณา นารี)
2011 56,823.00 19,231.00 33,044.00 Bulk Carrier
MATHAWEE NAREE
(มาธวี นารี)
1996 28,364.00 10,452.00 16,761.00 Bulk Carrier
MOOKDA NAREE
(มุกดา นารี)
2009 30,162.50 10,297.00 19,891.00 Bulk Carrier
NALINEE NAREE
(นลินี นารี)
2005 31,699.00 10,378.00 19,799.00 Bulk Carrier
PARINDA NAREE
(ปริณดา นารี)
1995 23,720.00 8,741.00 14,430.00 Bulk Carrier
PLOYPAILIN NAREE
(พลอยไพลิน นารี)
1995 26,472.00 9,568.00 15,932.00 Bulk Carrier
RATTANA NAREE
(รัตนะ นารี)
2002 28,442.00 9,829.00 17,431.00 Bulk Carrier
ROJAREK NAREE
(รจเรข นารี)
2005 29,870.00 10,748.00 17,951.00 Bulk Carrier
SARANYA NAREE
(ศรัณยา นารี)
1991 28,583.00 10,435.00 16,725.00 Bulk Carrier
SUCHADA NAREE
(สุชาดา นารี)
1994 23,732.00 8,741.00 14,431.00 Bulk Carrier
SUJITRA NAREE
(สุจิตรา นารี)
1995 28,290.00 9,064.00 18,302.00 Bulk Carrier
THARINEE NAREE
(ธาริณี นารี)
1994 23,724.00 8,741.00 14,431.00 Bulk Carrier
URAWEE NAREE
(อุรวี นารี)
1997 28,415.00 10,452.00 16,766.00 Bulk Carrier
VIJITRA NAREE
(วิจิตรา นารี)
1997 28,646.00 9,914.00 17,879.00 Bulk Carrier

Total  

  768,140.50 265,543.00 471,157.00  

Last Update: 2019-02-15 10:31:27


PRIMA MARINE PUBLIC CO.,LTD.
Head Office: 80 Soi Bangna-Trad 30, Debaratana Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-016-0190-4
FAX : 02-016-0199
E-Mail : prompong@primamarine.co.th
Web site : http://www.primamarine.co.th/th
Business : Maritime Petroleum Transportation
CEO : Mr.Prompong Chaisrisawatsuk
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

ENERGY STAR
(เอเนอร์จี สตาร์)
1997 309,984.00 100,817.00 164,371.00 Oil Tanker
FORTUNE STAR
(ฟอร์จูน สตาร์)
1999 280,973.00 91,210.00 149,376.00 Oil Tanker
NAVA THANEE
(นวธานี)
2010 10,678.00 3,401.00 10,528.00 Accommodation, Work Barge
SRIRACHA EAGLE
(ศรีราชา อีเกิล)
1996 94,999.00 27,821.00 53,639.00 Oil Tanker

Total  

  696,634.00 223,249.00 377,914.00  

Last Update: 2019-02-15 10:31:45


PSV SUPPLY CO.,LTD
932 Rama 3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
Tel : 02-295-5025-6
FAX : 02-295-5020
E-Mail : dacixi@hotmail.com
Business : Transportation
Chairman : Mr.Chaiya Phaisuwat
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

AMPAR 1
(อัมภา 1)
1972 3,610.35 1,143.71 1,878.20 Tanker

Total  

  3,610.35 1,143.71 1,878.20  

Last Update: 2019-02-15 10:31:59


RAKPASAK COMPANY LIMITED
169 M.9, Suksawat 45 Rd.,Bangkru Amphur Prapradang, Samutprakarn 10130 555/2 Energy Complex Bldg B 7 Fl., Vipavaderungsit Rd, Jatujak, Bangkok 10900
Tel : 02-464-0499
FAX : 02-464-0500
E-Mail : peera.s@irpc.co.th
Business : Products Oil Tanker
Section Manager: Mr.Peera Sukkaravetsiri
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

RAKPASAK 1
(รักษ์ป่าสัก 1)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker
RAKPASAK 2
(รักษ์ป่าสัก 2)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker
RAKPASAK 3
(รักษ์ป่าสัก 3)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker
RAKPASAK 4
(รักษ์ป่าสัก 4)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker
RAKPASAK 5
(รักษ์ป่าสัก 5)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker
RAKPASAK 6
(รักษ์ป่าสัก 6)
1996 675.36 283.62 507.79 Oil Tanker

Total  

  4,052.16 1,701.72 3,046.74  

Last Update: 2019-02-15 10:33:08


REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY LIMITED
127/35 30th Fl. Panjathani Tower, Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa Bangkok 10120
Tel : 02-2961210
FAX : 02-2961214
E-Mail : sutep@rclgroup.com
Web site : http://www.rclgroup.com
Business : Container Feedering Services and Regional Trade Asia Pacific Region.
Managing Director : Mr.Sumate Tanthuwanit
Director and Executive Vice President (Operations): Mr.Sutep Tranantasin
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

ANAN BHUM
(อนันต์ภูมิ)
1996 13,825.00 5,195.00 9,675.00 Container
BANI BHUM
(ปาณิภูมิ)
1996 13,825.00 5,195.00 9,675.00 Container
INTRA BHUM
(อินทราภูมิ)
2013 13,020.90 4,892.00 9,757.00 Container
ITHA BHUM
(อิธภูมิ)
1996 21,813.30 7,477.00 15,533.00 Container
NANTA BHUM
(นันตภูมิ)
1990 15,152.00 4,736.00 11,079.00 Container
RATHA BHUM
(รัฐภูมิ)
1998 8,018.00 3,239.00 6,393.00 Container
SIRI BHUM
(ศิริภูมิ)
2013 13,017.18 4,892.00 9,757.00 Container
SUPA BHUM
(ศุภภูมิ)
1998 8,018.00 3,239.00 6,393.00 Container
URA BHUM
(อุรุภูมิ)
2005 31,805.00 11,523.00 24,955.00 Container
VIRA BHUM
(วีระภูมิ)
2005 31,300.00 11,523.00 24,955.00 Container
WANA BHUM
(วนภูมิ)
2005 30,832.00 9,737.00 23,922.00 Container
XUTRA BHUM
(ศุทราภูมิ)
2005 30,832.00 9,737.00 23,922.00 Container

Total  

  231,458.38 81,385.00 176,016.00  

Last Update: 2019-02-15 10:33:47


SANG THAI NAVIGATION 1977 CO.,LTD
35th Floor, Sinn Sathorn Tower, 77/149-151 Krungdhonburi Rd., Klongtonsai, Klongsarn, Bangkok 10600
Tel : 02-440-1356
FAX : 02-862-1495
E-Mail : manager@sangthai.co.th
Web site : http://www.sangthai.co.th
Business : Marine Transport
President : Dr.Voravit Visitkijakarn
Managing Director : Mrs.Vanida Tuangsintanakul
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

MV. SEA PALACE
(ซี พาเลซ)
1997 8,527.00 3,097.00 6,154.00 General Cargo
MV. SEA FOREST
(ซี ฟอร์เรส)
2002 10,302.00 3,415.00 7,436.00 General Cargo
MV. SEA TIMBER
(ซี ทิมเบอร์)
2003 12,540.49 4,822.00 7,295.00 General Cargo
MV. SEA STELLAR
(ซี สเตลลาร์)
2006 11,346.00 3,974.00 7,498.00 General Cargo
MV. SEA VICTORY
(ซี วิคทอรี่)
2007 12,509.00 3,884.00 7,404.00 General Cargo
MV. SEA WISDOM
(ซี วิสดอม)
2010 14,411.00 4,711.00 9,892.00 General Cargo

Total  

  69,635.49 23,903.00 45,679.00  

Last Update: 2020-01-20 16:37:21


SC MANAGEMENT CO.,LTD
SC Group Building 88 , The Park Land Road , Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-341-9000
FAX : 02-341-9078, 02-341-9099
E-Mail : sc.marine-offshore@scgroupthai.com
Business : Marine Services,Tug Boat & Pilot Boat
Chairman & President: Mr.Nuttaphob Ratanasuwanthawee
Executive Vice President Marine : Mr.Surachai Nimnual
Executive Vice President, Corporate Affairs: Mrs.Bongkot Rasmeepaisarn
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

SC BONGKOT
2016 2,031.00 699.00 2,332.00 AHTS
SC GLORY 8
2012 132.75 77.00 257.00 Crew Boat
SC GLORY 9
2013 130.00 77.00 257.00 Crew Boat
SC WINTER
2016 1,946.00 699.00 2,332.00 AHTS
NP RAYONG
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP SAMUTPRAKAN
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP SURATTHANI 1
2004 3,600.00 991.00 2,839.00 Container
NP SURATTHANI 2
2004 3,600.00 991.00 2,839.00 Container
NP LOveGISTICS 1
2013 2,300.00 788.00 1,760.00 Container
NP LOveGISTICS 2
2011 2,300.00 788.00 1,760.00 Container
NP LOveGISTICS 3
2013 2,300.00 788.00 1,760.00 Container
NP LOveGISTICS 4
2014 3,300.00 1,021.00 2,179.00 Container
NP JENELLE
2009 1,200.00 109.00 361.00 Container
NP JOY
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP BLOOM
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP CHONBURI
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP FORWARD
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP AYUTTHAYA
2009 1,020.00 107.00 355.00 Container
NP BANGKOK
2009 1,200.00 109.00 361.00 Container
K.N.O.101
(เค.เอ็น.โอ.101)
1994 0.00 85.42 284.72 Tug Boat
K.N.O.102
(เค.เอ็น.โอ.102)
1994 0.00 85.42 284.72 Tug Boat
K.N.O.103
(เค.เอ็น.โอ.103)
1994 0.00 85.42 284.72 Tug Boat
RS 14
(อาร์ เอส 14)
1993 0.00 23.32 34.30 Tug Boat
RS 15
(อาร์ เอส 15)
1993 0.00 23.32 34.30 Tug Boat
RS 16
(อาร์ เอส 16)
1993 0.00 23.32 34.30 Tug Boat
RS 18
(อาร์ เอส 18)
1996 0.00 19.30 28.40 Tug Boat
RS 27
(อาร์ เอส 27)
2006 0.00 18.90 27.79 Tug Boat
RS 26
(อาร์ เอส 26)
2006 0.00 18.90 27.79 Tug Boat
RS 29
(อาร์ เอส 29)
1976 0.00 81.00 270.00 Tug Boat
RS 30
(อาร์ เอส 30)
1984 0.00 75.00 170.00 Tug Boat
RS 31
(อาร์ เอส 31)
1992 0.00 89.00 194.00 Tug Boat
RS 32
(อาร์ เอส 32)
1999 0.00 84.00 279.00 Tug Boat
RS 33
(อาร์ เอส 33)
1988 0.00 79.00 262.00 Tug Boat
RS 34
(อาร์ เอส 34)
1999 0.00 149.00 495.00 Tug Boat
RS 38
(อาร์ เอส 38)
1984 0.00 93.00 194.00 Tug Boat
RS 39
(อาร์ เอส 39)
1985 0.00 54.00 118.00 Tug Boat
RS 40
(อาร์ เอส 40)
1990 0.00 88.00 230.00 Tug Boat
SC 33
(เอส ซี 33)
1985 0.00 0.00 29.00 Tug Boat
SC SUMMER
2014 1,360.00 502.00 1,674.00 AHTS
SC GALAXY
2014 1,500.00 416.00 1,389.00 AHTS
SC UNIVERSE
2014 1,291.00 468.00 1,561.00 AHTS
SC GANYA
2015 1,513.00 588.00 1,960.00 AHTS
SC NATA
2015 1,493.00 588.00 1,960.00 AHTS
SC CHOLRUEDEE
2015 1,496.00 588.00 1,960.00 AHTS
SC SKY
2015 1,492.00 588.00 1,960.00 AHTS
SC VICTOR
2007 1,385.00 503.00 1,678.00 AHTS
SC EMERAL
2007 1,410.70 441.00 1,470.00 AHTS
K.N.O.201
(เค.เอ็น.โอ.201)
1994 0.00 12.20 40.97 Pilot Boat
SC 11
(เอส ซี 11)
1981 0.00 25.38 42.73 Pilot Boat
SC 18
(เอส ซี 18)
1985 0.00 12.00 36.00 Pilot Boat
K.N.O.301
(เค.เอ็น.โอ.301)
1994 0.00 13.74 45.80 Small Tug
K.N.O.401
(เค.เอ็น.โอ.401)
1994 0.00 2.74 9.13 Rope Boat
K.N.O.402
(เค.เอ็น.โอ.402)
1994 0.00 2.74 9.13 Rope Boat
SC 21
(เอส ซี 21)
1989 0.00 5.04 7.41 Rope Boat
SC 22
(เอส ซี 22)
1995 0.00 7.92 11.56 Rope Boat
SC 23
(เอส ซี 23)
1996 0.00 10.61 15.60 Rope Boat
SC 31
(เอส ซี 31)
1981 0.00 0.00 44.26 Oil Pollution Surface Clearance Boat
SC 32
(เอส ซี 32)
1980 0.00 81.00 270.00 Oil Pollution Surface Clearance Boat
SC RECOVERY
1982 0.00 58.00 195.00 Oil Pollution Surface Clearance Boat
SC GLORY 1
2006 80.29 83.00 244.00 Crew Boat
SC GLORY 2
2011 114.00 71.00 236.00 Crew Boat
SC GLORY 3
2011 113.00 71.00 236.00 Crew Boat
SC GLORY 4
2013 132.00 77.00 257.00 Crew Boat
SC GLORY 5
2015 133.00 80.00 265.00 Crew Boat
SC GLORY 6
2013 132.00 77.00 257.00 Crew Boat
SC BRAVE
2013 133.00 77.00 257.00 Crew Boat
NP MAPLE
2006 163.00 68.00 225.00 Towing Tug
NP LOTUS
2006 0.00 68.00 225.00 Towing Tug
LOveGISTIC9
2007 11,455.00 1,483.00 1,946.00 Barge
NP BANGPAKONG
1991 3,398.00 1,050.00 3,501.00 Gas Carrier
NP SRIRACHA
1985 1,123.00 375.00 977.00 Gas Carrier

Total  

  61,096.74 17,554.69 49,769.63  

Last Update: 2019-01-22 11:09:55


SEAMANSHIP CO.,LTD.
14,16 Soi Ladprao 84, Ladprao Rd., Wangthonglang Sub-Dist., & Dist., Bangkok 10310
Tel : 02-933-8700
FAX : 02-539-4583
E-Mail : seaman@seamanship.co.th
Web site : http://www.seamanship.co.th
Business : Liquefied Petroleum Transportation
Managing Director : LCdr Anark Chooratn
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.SEA SAWASDEE
(ซี สวัสดี)
1995 2,999.00 1,055.00 3,516.00 Gas Carrier

Total  

  2,999.00 1,055.00 3,516.00  

Last Update: 2019-02-15 10:34:20


SEATRAN FERRY CO.,LTD
599/1 Rimtangrotfai-Chongnonsri Road, Klongtoey District, Bangkok 10110
Tel : 02-2402582
FAX : 02-2495951
E-Mail : info@seatranferry.com
Web site : http://www.seatranferry.com
Business : Transportation
President : Mrs.Warawan Nganthavee
Director : Mr.Teerapong Tanphaibul
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

Seatran Discovery 1
1989 0.00 83.00 243.00 Passenger Ferry
Seatran Discovery 2
1991 0.00 85.00 249.00 Passenger Ferry
Seatran Discovery 3
1996 0.00 50.23 73.87 Passenger Ferry
Seatran Discovery 4
1988 0.00 49.00 135.00 Passenger Ferry
Seatran Discovery 5
1989 0.00 146.00 495.00 Passenger Ferry
Seatran Discovery 6
1960 0.00 42.00 75.00 Passenger Ferry
Seatran Ferry 10
2001 0.00 672.00 2,241.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 4
1984 0.00 708.00 961.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 5
1983 0.00 698.00 1,099.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 6
1986 0.00 571.00 1,076.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 7
1990 0.00 270.00 815.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 8
1986 0.00 949.00 1,759.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Ferry 9
1994 0.00 529.00 1,141.00 Car and Passenger Ferry
Seatran Port 1
1972 0.00 68.00 225.00 Tug
Seatran Port 2
1988 0.00 0.00 1,329.00 Crane
Seatran Port 3
1984 0.00 303.00 1,007.00 Sand Carrier
Seatran Port 4
1987 0.00 0.00 1,072.00 Barge
Seatran Port 5
1987 0.00 10.00 30.00 Pusher

Total  

  0.00 5,233.23 14,025.87  

Last Update: 2019-02-15 10:34:36


SIAM LUCKY MARINE CO.,LTD
553 The Palladium Building, 30th Floor, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : 02-120-9898
FAX : 02-250-6085
Web site : http://www.siamgas.com
Business : Transportation LPG Vessel
Managing Director : Mr.Somchai Koprasobsuk
Marine Fleet Director : Mr.Surachai Lerkpichayayotin
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

UNIQUE 12
(ยูนิค 12)
1993 1,005.00 343.00 1,063.00 LPG Carrier

Total  

  1,005.00 343.00 1,063.00  

Last Update: 2019-02-15 10:34:52


SIAM MONGKOL MARINE CO.,LTD
139 Ratburana Rd., Bangpakok, Ratburana, Bangkok 10140
Tel : 02-871-3302 (4 Lines)
FAX : 02-428-5757
Web site : http://www.smmc.co.th
Business : Clean Petroleum Product and Chemical Cargoes
Acting Managing Director: Mrs.Chutima Kerdchuen
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T. SM 22
(เอสเอ็ม 22)
2005 6,078.00 1,736.00 3,466.00 Oil Tanker
M.T. SM 23
(เอสเอ็ม 23)
1998 2,772.00 748.00 1,914.00 Oil/Chemi Tanker

Total  

  8,850.00 2,484.00 5,380.00  

Last Update: 2019-02-15 10:35:07


SIAM PATTANA MARITIME CO.,LTD.
No.11 Q House Sathorn Bldg., 19 FL., Room No. 19 AB, South Sathorn Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 02-677-4401-8
FAX : 02-677-4409
E-Mail : eclbkk@siamecl.com
Business : International Sea Transportation
Director: Mr.Charoenrat Hanbenjaphong
Director : Mr.Thanit Hanbenjaphong
Fleet Manager : Mr.Suriya Nantapayak
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

SPM BANGKOK
(เอสพีเอ็ม แบงค๊อค)
2004 12,214.00 3,915.00 9,697.00 General Cargo

Total  

  12,214.00 3,915.00 9,697.00  

Last Update: 2019-02-15 10:35:23


SMOOTH SEA CO.,LTD
924 Talomsin Bldg, 6th Floor, Rama 3 Rd., Bangpongpang Yannawa, Bangkok, 10120
Tel : 02-294-8741-4
FAX : 02-294-8745
E-Mail : opt@smoothsea.co.th
Web site : http://www.smoothsea.co.th
Business : Oil and Chemical Tanker Transportation
Managing Director : Dr.Tiwa Siwapinyoyos
Executive Director : Mr.Kasem Viriyaskultorn
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

MT.SMOOTH SEA
(สมูธซี)
1986 4,974.00 1,494.00 2,983.00 Oil Tanker
MT.SMOOTH SEA 2
(สมูธซี 2)
1983 3,043.60 914.00 1,989.00 Oil Tanker
MT.SMOOTH SEA 5
(สมูธซี 5)
1992 1,283.00 335.00 981.00 Asphalt Tanker
MT.SMOOTHSEA 17
(สมูธซี 17)
2005 2,290.00 554.00 1,388.00 Oil Tanker
MT.SMOOTHSEA 18
(สมูธซี 18)
2015 9,020.00 2,586.00 5,169.00 Oil Tanker
MT.SMOOTHSEA 21
(สมูธซี 21)
2012 1,224.32 325.00 966.00 Asphalt Tanker
MT.SMOOTH SEA 102
(สมูธซี 102)
2006 3,214.86 887.00 1,993.00 Oil Tanker

Total  

  25,049.78 7,095.00 15,469.00  

Last Update: 2019-02-15 10:35:43


SRIRACHA TUGBOAT CO.,LTD.
142/13 Mu 1 Tambol Thungsukla, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
Tel : 66-38-351421-5
FAX : 66-38-352693
E-Mail : montree@srirachatugboat.com
Web site : http://www.srirachatugboat.com
Business : เรือทัก ดัน-ลากจูง (Tugboat Service)
Managing Director : Mr.Wiwek Duangsiri
Managing Director : Mr.Payon Srinot
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

SRIRACHA 3
(ศรีราชา 3)
0000 0.00 0.00 200.62 Tug Boat
SRIRACHA 4
(ศรีราชา 4)
0000 0.00 0.00 221.05 Tug Boat
SRIRACHA 5
(ศรีราชา 5)
0000 0.00 0.00 199.34 Tug Boat
SRIRACHA 7
(ศรีราชา 7)
0000 0.00 0.00 209.34 Tug Boat
SRIRACHA 8
(ศรีราชา 8)
0000 0.00 0.00 197.64 Tug Boat
SRIRACHA 12
(ศรีราชา 12)
0000 0.00 0.00 193.72 Tug Boat
SRIRACHA 16
(ศรีราชา 16)
0000 0.00 0.00 297.00 Tug Boat
SRIRACHA 17
(ศรีราชา 17)
0000 0.00 0.00 290.00 Tug Boat
SRIRACHA 18
(ศรีราชา 18)
0000 0.00 0.00 296.00 Tug Boat
SRIRACHA 19
(ศรีราชา 19)
0000 0.00 0.00 169.00 Tug Boat
SRIRACHA 21
(ศรีราชา 21)
0000 0.00 0.00 258.00 Tug Boat
SRIRACHA 22
(ศรีราชา 22)
0000 0.00 0.00 225.00 Tug Boat
SRIRACHA 24
(ศรีราชา 24)
0000 0.00 0.00 297.00 Tug Boat
SRIRACHA 25
(ศรีราชา 25)
0000 0.00 0.00 254.00 Tug Boat
SRIRACHA 26
(ศรีราชา 26)
0000 0.00 0.00 254.00 Tug Boat
SRIRACHA 27
(ศรีราชา 27)
1992 0.00 0.00 329.00 Tug Boat
SRIRACHA 28
(ศรีราชา 28)
1996 0.00 0.00 279.00 Tug Boat
SRIRACHA 29
(ศรีราชา 29)
1999 0.00 0.00 328.00 Tug Boat
SRIRACHA 30
(ศรีราชา 30)
1997 0.00 0.00 283.00 Tug Boat
SRIRACHA 31
(ศรีราชา 31)
1999 0.00 0.00 285.00 Tug Boat
SRIRACHA 32
(ศรีราชา 32)
1997 0.00 0.00 313.00 Tug Boat
SRIRACHA 33
(ศรีราชา 33)
1999 0.00 0.00 308.00 Tug Boat
SRIRACHA 34
(ศรีราชา 34)
1995 0.00 0.00 274.00 Tug Boat
SRIRACHA 35
(ศรีราชา 35)
1993 0.00 0.00 228.00 Tug Boat
SRIRACHA 36
(ศรีราชา 36)
1999 0.00 0.00 262.00 Tug Boat

Total  

  0.00 0.00 6,450.71  

Last Update: 2020-07-21 14:36:24


SRITHAI MARINE CO.,LTD
120 Suthonkosa Road., Klong Toey, Bangkok Thailand 10110
Tel : 02-901-3849-59
FAX : 02-901-3842-3
E-Mail : prateep@srithaigroup.com
Web site : http://www.srithaigroup.com
Business : Srithai Marine is a company that carries out marine transportation businesses internationally
President: Mr.Prateep Tiewtranon
Managing Director : Mr.Tasnon Tiewtranon
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

TATEYAMA
2002 281,050.00 95,718.00 160,072.00 Oil Tanker

Total  

  281,050.00 95,718.00 160,072.00  

Last Update: 2019-02-15 10:37:27


THAIMARINE TANKER CO.,LTD
Head Office: 80 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Rd, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-016-0190-4
FAX : 02-016-0199
E-Mail : Nipat@primamarine.co.th
Web site : http://www.primamarine.co.th/th
Business : Maritime Petroleum Transportation
Managing Director : Ms.Nipat Eamsiriwat
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

BHUREEMAS
(ภูรีมาศ)
2009 7,147.00 2,032.00 5,683.00 Oil & Chemical Tanker

Total  

  7,147.00 2,032.00 5,683.00  

Last Update: 2019-02-15 10:37:48


THAIOIL MARINE CO.,LTD
223/97 Country Complex Building A,22 nd Floor, Sanphawut Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260
Tel : 02-361-7500
FAX : 02-361-7498-9
Web site : http://www.thaioilmarine.com
Business : Oil and chemical transportations by tanker ship
Managing Director: Mr.Worrachart Ruangtragool
Commercial Manager: Mr.Phirom Suvalwisit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

PHUBAI AMARA 1
(ภูไบ อำรา 1)
1996 32,250.00 8,594.00 21,367.00 Oil Tanker
PHUBAI PATTRA 1
(ภูไบ ภัทรา 1)
2008 7,177.00 2,037.00 5,681.00 Oil/Chemical Tanker IMO II
PHUBAI PATTRA 2
(ภูไบ ภัทรา 2)
2009 7,156.00 2,037.00 5,681.00 Oil/Chemical Tanker IMO II
PHUBAI PATTRA 4
(ภูไบ ภัทรา 4)
1995 2,584.00 735.00 1,640.00 Oil/Chemical Tanker IMO II
TMS 1
(ทีเอ็มเอส 1)
2011 0.00 63.00 205.00 Crew Boat
TMS 2
(ทีเอ็มเอส 2)
2012 0.00 63.00 205.00 Crew Boat
TMS 3
(ทีเอ็มเอส 3)
2012 0.00 63.00 205.00 Crew Boat
TMS 4
(ทีเอ็มเอส 4)
2012 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 5
(ทีเอ็มเอส 5)
2012 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 6
(ทีเอ็มเอส 6)
2013 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 7
(ทีเอ็มเอส 7)
2014 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 8
(ทีเอ็มเอส 8)
2014 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 9
(ทีเอ็มเอส 9)
2014 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 10
(ทีเอ็มเอส 10)
2014 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 11
(ทีเอ็มเอส 11)
2014 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 12
(ทีเอ็มเอส 12)
2015 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 14
(ทีเอ็มเอส 14)
2015 0.00 69.00 229.00 Crew Boat
TMS 111
(ทีเอ็มเอส 111)
2015 0.00 69.00 229.00 Crew Boat

Total  

  49,167.00 14,351.00 37,503.00  

Last Update: 2019-02-15 10:38:19


THORESEN & CO., (BANGKOK) LTD./THORESEN THAI AGENCIES PCL.
26/32-34 Orakarn Bldg, 10th Floor, Soi Chidlom, Kwang Lumpinee, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND
Tel : 02-2548437
FAX : 02-254-9417
Web site : http://www.thoresenshipping.com
Business : Thoresen Thai Agencies Public Company Limited (TTA) is a strategic investment holding company with three primary business groups - Transport, Energy, and Infrastructure.
CEO of TTA Group : Mr.Chalermchai Mahagitsiri
MD of TCB : Mr.Robert Andrew Hillier
Operations Director: Mr.Aekasit Hemawong
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

Thor Future
2006 54,170.00 16,720.00 31,196.00 Bulk Carrier

Total  

  54,170.00 16,720.00 31,196.00  

Last Update: 2019-02-15 10:39:59


TIAN ASIA CO.,LTD.
127/7 Panjathani Tower Fl.7 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120
Tel : 02-2961160
FAX : 02-2961174
E-Mail : aca_19039@yahoo.com
Business : ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ (OVERSEAS TRANSPORT)
Director: Mr.Anuchit Chitrudi-Amphai
Director : Mr.Borvornsint Tanthuwanit
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

RATANA THIDA
(รัตนธิดา)
1996 18,196.00 6,161.00 13,188.00 Vessel Engaged on International Voyages

Total  

  18,196.00 6,161.00 13,188.00  

Last Update: 2020-03-20 17:42:46


TIPS CO.,LTD (Terminal Operator)
127/34 Panjathani Bldg 29th Fl., Ratchadapisek Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Laem- Chabang Port No.B4, Toong-Sukhla, Sriracha,Chonburi 20231
Tel : 02-633-5400 , 038-408-400
FAX : 02-633-5444 , 038-408-444
E-Mail : panadda@tips.co.th
Web site : http://www.tips.co.th
Business : Private Container Terminal Operator at Laem Chabang Port No.B4
President: Capt.Chatchawan Ghettalae
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:45:50


TMN CO.,LTD.
3354/50 Manorom Building 15th Floor,Rama IV Rd.,Klongton,Klongtoey,Bangkok 10110
Tel : 02-671-7200 , 02-672-5599
FAX : 02-671-5200
E-Mail : sitthidech@tmnline.com
Business : Marine Transportation
Chairman : Admiral Nibhon Chagsudul,RTN
Vice Chairman : Mr.Bhumindr Harinsuit
Managing Director: Mr.Sitthidech Supunyapanich
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.TMN PIONEER
(ที่เอ็มเอ็น ไพโอเนียร์)
2009 7,124.87 2,032.00 5,683.00 Chemical Tanker IMO II
M.T.TMN PRIDE
(ทีเอ็มเอ็น ไพร์ด)
2006 48,676.00 13,234.00 28,799.00 Oil Products Tanker

Total  

  55,800.87 15,266.00 34,482.00  

Last Update: 2019-02-15 10:40:16


TRANS OCEAN SUPPLY (1992) CO.,LTD
123/19 Nonsri Rd, Chongnonsri Yannawa Bangkok 10120
Tel : 02-681-2316-9
FAX : 02-681-2315
E-Mail : marine.op@transoceansupply1992.co.th , technical@transoceansupply1992.co.th
Web site : N/A
Business : Oil Transportation by Tanker
Managing Director : Mr.Piyawat Jamgrachang
Deputy Managing Director : Mr.Wacharapol Jamgrachang
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M.T.ANANTANASIN
(อนันต์ธนสิน)
2008 968.40 333.00 491.00 Oil Tanker (Double Hull)
M.T.NARATANASIN
1992 1,599.89 393.00 991.00 Oil Tanker (Double Hull)
M.T.PHURICHANARA
1989 2,007.60 509.00 1,012.00 Oil Tanker (Double Hull)
M.T.SINEE
(สินี)
1988 458.79 107.00 324.00 Oil Tanker (Double Bottom)
M.T.SIRITANASIN
(ศิริธนสิน)
1986 2,015.66 981.00 981.00 Oil Tanker (Double Hull)
M.T.THANATTARA
1998 1,755.00 538.00 1,134.00 Oil Tanker (Double Hull)

Total  

  8,805.34 2,861.00 4,933.00  

Last Update: 2019-02-15 10:41:06


TRICONEER ACME CO.,LTD.
71/10 Moo 1 Soi Suksawat 49 Bangchak Prapadang Samutprakarn 10130
Tel : +66-2-818-7800
FAX : +66-2-818-7877
E-Mail : smmarine2000@gmail.com
Business : Transportation ขนส่งสินค้าทางทะเล
Managing Director : Lt.Mathiwut Mungthin,RTN
Asst.Managing Director , Operation Manager : Mr.Suwiwat Moonphant
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

SAMPOW PALM
(สำเภา ปาล์ม)
1994 3,999.00 1,488.00 2,690.00 Oil & Chemical Tanker

Total  

  3,999.00 1,488.00 2,690.00  

Last Update: 2020-07-29 17:42:26


UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING LTD (SHIPYARD)
Laemchabang Port, 48 Moo 3 Tungsukhla, Sriracha Chonburi 20230
Tel : 038-407-000
FAX : 038-407-009
Web site : http://www.unithai.com
Business : Shiprepair (upto 150,000 dwt),ship conversion and newbuilding
Managing Director: Attasit Korchaiyapruk, PhD
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

None
0000 0.00 0.00 0.00 None

Total  

  0.00 0.00 0.00  

Last Update: 2019-02-15 10:46:13


UNIWISE OFFSHORE LIMITED
25 Alma Link Building, 11th Floor, Soi Chitlom, Phloenchit Road, Lumphini, Pathumwan, Bangkok 10330 THAILAND
Tel : 02-255-7060-2 ext.112
FAX : 02-655-6763
E-Mail : vandee.i@uniwise.co.th
Web site : http://www.uniwise.co.th
Business : To Operate Offshore Support Vessels and Chartering
Co-Head of Uniwise : Mr.Warodom Thamrongthanyawong
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

AOS 1
(เอโอเอส 1)
1992 212.00 79.00 264.00 Crew Boat
AOS 8
(เอโอเอส 8)
2004 125.00 51.00 161.00 Crew Boat
UNIWISE ADVANCER
(ยูนิไวส์ แอดวานซ์เซอร์)
2002 0.00 478.00 1,595.00 AHT
UNIWISE SUPPORTER
(ยูนิไวส์ ซัพพอร์ทเตอร์)
2012 1,940.00 677.00 2,259.00 PSV
UNIWISE ADVANTAGE
(ยูนิไวส์ แอดแวนเทจ)
2014 1,775.00 682.00 2,274.00 AHT
UNIWISE ADVENTURE
(ยูนิไวส์ แอดเวนเจอร์)
2014 1,775.00 682.00 2,274.00 AHT
UNIEXPRESS 9
(ยูนิเอ็กซเพรส 9)
2007 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 10
(ยูนิเอ็กซเพรส 10)
2007 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 11
(ยูนิเอ็กซเพรส 11)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 12
(ยูนิเอ็กซเพรส 12)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 13
(ยูนิเอ็กซเพรส 13)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 14
(ยูนิเอ็กซเพรส 14)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 15
(ยูนิเอ็กซเพรส 15)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 16
(ยูนิเอ็กซเพรส 16)
2008 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 17
(ยูนิเอ็กซเพรส 17)
2009 120.00 63.00 205.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 18
(ยูนิเอ็กซเพรส 18)
2010 147.00 74.00 247.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 19
(ยูนิเอ็กซเพรส 19)
2010 145.00 71.00 236.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 21
(ยูนิเอ็กซเพรส 21)
2002 149.00 77.00 243.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 22
(ยูนิเอ็กซเพรส 22)
2013 130.97 77.00 257.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 23
(ยูนิเอ็กซเพรส 23)
2013 0.00 77.00 257.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 24
(ยูนิเอ็กซเพรส 24)
2012 0.00 77.00 257.00 Crew Boat
UNIEXPRESS 25
(ยูนิเอ็กซเพรส 25)
2014 129.42 81.00 272.00 Crew Boat

Total  

  7,608.39 3,750.00 12,441.00  

Last Update: 2019-10-17 16:22:44


V.C.C. INTER MARINE SERVICE & TRANSPORT CO.,LTD
19/269 Moo 6 Srinakarin Road, Bangmuangmai, Amphur Muang, Samutprakarn 10270
Tel : 02-759-8973
FAX : 02-759-9944
E-Mail : vccship2002@loxinfo.co.th
Business : Oil Transportation by Tanker
Managing Director : Mr.Charin Meepetch
General Manager/DP: Capt.Thanakrit Assawapoom
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

M/T PATARAVARIN 4
(เรือภัทรวาริน 4)
1993 1,925.00 578.00 1,132.00 Oil Tanker
M/T PATARAVARIN 88
(เรือภัทรวาริน 88)
2012 2,200.00 802.00 1,559.00 Oil Tanker
M/T SUCHANYAPORN
(เรือสุฌัญญาพร)
1993 1,890.00 587.00 1,076.00 Oil Tanker
M/T SURATCHANYA
(เรือสุรัชฌัญญา)
1993 3,215.00 805.00 2,148.00 Oil Tanker

Total  

  9,230.00 2,772.00 5,915.00  

Last Update: 2019-02-22 14:30:48


V.L.ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
41 Asoke-Dindaeng Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
Tel : 02-254-6604-5
FAX : 02-652-7274-5, 02-254-8749
E-Mail : admin@vltanker.com , dp@vltanker.com
Web site : http://www.vltanker.com , Facebook : Vlenterprise Tanker
Business : Ship Management & Oil-Chemical Tanker
President : Admiral Kraisorn Chansuvanich (R.T.N.)
CEO : Mrs.Chutipa Klinsuwan
DCEO : Mr.Jarunpath Visansawath , COO : Mr.Jittipong Morasert
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

CHUTIPA 5
(ชุติภา 5)
2016 2,399.00 678.00 1,477.00 Clean Product
V.L.10
(วี.แอล.10)
1989 2,971.00 852.00 1,846.00 Clean Product
V.L.11
(วี.แอล. 11)
1993 2,464.00 658.00 1,350.00 Clean Product
V.L.12
(วี.แอล. 12)
1995 2,409.00 639.00 1,344.00 Black Product
V.L.14
(วี.แอล. 14)
1993 1,568.00 426.00 1,074.00 Clean Product
V.L.15
(วี.แอล.15)
1993 2,816.00 799.00 1,730.00 Clean Product
V.L.16
(วี.แอล.16)
2015 2,388.00 678.00 1,477.00 Clean Product
V.L.17
(วี.แอล.17)
2016 2,404.00 678.00 1,477.00 Clean Product
V.L.18
(วี.แอล.18)
2016 2,387.00 678.00 1,477.00 Clean Product
V.L.19
(วี.แอล. 19)
2008 5,469.00 1,540.00 3,547.00 Black Product
V.L.20
(วี.แอล. 20)
2005 5,578.00 1,526.00 3,629.00 Black Product
V.L.21
(วี.แอล. 21)
2007 5,676.00 1,455.00 3,660.00 Clean Product
V.L.22
(วี.แอล. 22)
2020 2,802.00 865.00 2,033.00 Clean Product

Total  

  41,331.00 11,472.00 26,121.00  

Last Update: 2020-01-20 16:06:23


VESCON TUGBOAT AND MARINE SERVICE CO.,LTD.
1168/31 Lumpini Tower 15th Floor, Rama 4 Rd., Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : (662)287-0600 (auto)
FAX : (662)287-5055
E-Mail : vesconth@hotmail.com
Web site : http://www.vescontug-marine.com
Business : Tugboat Service and Marine Transport.
Managing Director : Mrs.Preeyanun Leungsuwan
Ship Built D.W.T. N.R.T. G.R.T.

Type

NS 306
(เอ็นเอส 306)
1988 0.00 86.00 288.00 Tug Boat
NS 308
(เอ็นเอส 308)
1992 0.00 117.00 390.00 Tug Boat
NS 309
(เอ็นเอส 309)
1997 0.00 103.00 341.00 Tug Boat
NS 311
(เอ็นเอส 311)
1979 0.00 65.00 216.00 Tug Boat
NS 312
(เอ็นเอส 312)
1990 0.00 75.00 250.00 Tug Boat
NS 313
(เอ็นเอส 313)
1994 0.00 116.00 386.00 Tug Boat
NS 4
(เอ็นเอส 4)
1974 0.00 62.00 204.00 Tug Boat
NS 8
(เอ็นเอส 8)
1971 0.00 58.80 184.00 Tug Boat
SAICHOLE PILOT 2
(สายชล ไพรอต 2)
2011 0.00 6.00 10.00 Pilot Boat

Total  

  0.00 688.80 2,269.00  

Last Update: 2019-02-15 10:42:44


Grand Total

Total Ship

D.W.T. N.R.T. G.R.T.
353 3,066,155.13 1,010,267.94 1,905,740.25

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com