สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : คณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าพบผอ.การท่าเรือฯเพื่อแสดงความยินดี

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2006-12-22 )   Back850*850 (94 kB)


850*850 (95 kB)


850*850 (95 kB)


850*850 (91 kB)


850*850 (94 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com