สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ (2005-12-22 )   Back800*600 (79 kB)


800*600 (85 kB)


800*600 (111 kB)


800*600 (91 kB)


800*600 (87 kB)


800*600 (94 kB)


800*600 (94 kB)


480*640 (67 kB)


480*640 (77 kB)


480*640 (68 kB)


800*600 (103 kB)


800*600 (108 kB)


480*640 (77 kB)


800*600 (104 kB)


800*600 (97 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com