สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : พิธีมอบประกาศนียบัตรและงานเลี้ยงสังสรรค์

โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์ (2005-02-07 )   Back640*480 (50 kB)


640*480 (61 kB)


640*480 (46 kB)


640*480 (55 kB)


640*480 (56 kB)


640*480 (47 kB)


640*480 (65 kB)


640*480 (66 kB)


640*480 (55 kB)


640*480 (60 kB)


640*480 (63 kB)


640*480 (68 kB)


640*480 (60 kB)


640*480 (53 kB)


640*480 (48 kB)


640*480 (49 kB)


640*480 (54 kB)


640*480 (52 kB)


640*480 (53 kB)


640*480 (52 kB)


640*480 (51 kB)


640*480 (52 kB)


640*480 (54 kB)


640*480 (55 kB)


640*480 (51 kB)


640*480 (64 kB)


640*480 (70 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com