สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรลูกเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล

บ้านครูปู รีสอร์ท แอท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (2018-09-17 )   Back(71 kB)


(69 kB)


(153 kB)


(147 kB)


(116 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com