สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : งานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างกรมเจ้าท่ากับสมาคมเจ้าของเรือไทย

ห้องศรีพระยา ชั้น 7 อาคาร 2 กรมเจ้าท่า (2015-02-06 )   Back(107 kB)


(112 kB)


(112 kB)


(110 kB)


(101 kB)


(104 kB)


(112 kB)


(98 kB)


(98 kB)


(119 kB)


(90 kB)


(80 kB)


(94 kB)


(81 kB)


(86 kB)


(133 kB)


(89 kB)


(92 kB)


(106 kB)


(115 kB)


(116 kB)


(117 kB)


(124 kB)


(114 kB)


(99 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com