สมาคมเจ้าของเรือไทย

   
Home
Introduction
Newsletter
Members
Route & Freight Enquiry
Job Opportunity
Library
Activities Gallery
Download
Training
Ship Database
Maritime Law
Links
Sponsors
Site Map
   
   

Search this Site:

 

Gallery : ประธานและคณะกรรมการไปมอบเงินบริจาคให้ผู้บัญชาการทหารเรือเพื่อกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองบัญชาการทหารเรือ พระราชวังเดิม (2011-12-07 )   Back(117 kB)


(121 kB)


(120 kB)


(113 kB)


(114 kB)


(119 kB)


(116 kB)


(116 kB)


(113 kB)


(119 kB)


(121 kB)


(121 kB)


(122 kB)


(120 kB)

 

All right reserved @ Thai Shipowners' Association
Contact us :
13th Fl. Panjathani Tower Bldg.,127 Ratchadapisek Road, Chongnonsee, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. : +(662)-681-1010 Fax : +(662)-681-1011 E-mail : manager@thaishipowners.com